Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Ressurected
438
Treba odsúdiť fundamentalizmus
milujtesa.org

Prenasledovanie kresťanov v Ázii

Kresťanku Kamalinu Naik, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva, obkľúčil fanatický zástup hinduistov a žiadal od nej, aby sa zriekla viery v Krista. Keď odmietla, …