3
4
1
2
Clicks43
Maximilian Schmitt
Christologie van de Geest en het pontificale van Paulus VI De sinistere invloed van een onmelodieuze modetheologie op de bisschopswijdingen van de zogenaamde ‘Vaticanum II Conciliekerk’ Samenvatting…More
Christologie van de Geest en het pontificale van Paulus VI

De sinistere invloed van een onmelodieuze modetheologie op de bisschopswijdingen van de zogenaamde ‘Vaticanum II Conciliekerk’

Samenvatting van een boek gepubliceerd in het Duits: Geist-Christologie und das Pontifikale Pauls VI, Der unheimliche Einfluß einer Modetheologie auf die Bischofsweihen der sogenannten Konzilskirche

Can. 9. Als iemand zegt dat de Heer Jezus Christus alleen door de Geest is verheerlijkt, alsof Hij een vreemde macht had gebruikt die tot Hem kwam van de Heilige Geest en dat Hij én van Hem de kracht heeft gekregen om onreine geesten tegen te werken én Zijn goddelijke tekenen te verrichten temidden van de mensen, en wie niet veleer zegt, dat het Zijn eigen Geest is, door Wie hij de goddelijke tekenen heeft verricht, laat hem vervloekt zijn.

(Denz. 121, DS250, Migne PG076: 308D en 306CD - Explicatio duodecim capitum Ephesi pronuntiata a Cyrillo Archiepiscopo Alexandrino).

Anathema van de heilige patriarch Cyrillus van Alexandrië
tegen Nestorius op het Concilie van Efeze