Clicks1.3K
hasak
21
Misia bratov Konštantína a Metoda - 1_cast. Dokument o vierozvestcoch Slovanov.More
Misia bratov Konštantína a Metoda - 1_cast.

Dokument o vierozvestcoch Slovanov.
Stylita
Stylita shares this
14
Svatí Cyril a Metoděj.

soluňští bratři
svatý Cyril
svatý Metoděj
Peter(skala) shares this
16
Svätí, blahoslavení, ctihodní....

Každý deň so svätými...