Clicks415
Klop klop klop! Matúš 7:7-8 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. youtube.com/watch?v=O69QkA…More
Klop klop klop!
Matúš 7:7-8 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
youtube.com/watch?v=O69QkAbEe4g
Public domain