Clicks611
Edward7
110

Światowi przywódcy planują nowe blokady, aby wprowadzić „Światowy program spłaty zadłużenia”, który obejmuje obowiązkowe szczepienia

Światowi liderzy przygotowują się na drugą i trzecią falę przypadków COVID-19 i dostosowują swoje strategie blokowania, które zostaną wdrożone pod koniec 2020 roku i do 2021 roku . Ich planowanie wiąże się z rozwojem nowej gospodarki światowej, która wprowadza faszyzm medyczny jako trwały sposób życia.

Z planami przedstawił się kanadyjski informator. Informator jest członkiem Komitetu Planowania Strategicznego Liberalnej Partii Kanady, który działa pod kierownictwem Biura Premiera Kanady (PMO). - Kanadyjski polityk ujawnia nowy plan zamknięcia COVID i dyktaturę "Wielkiego Resetu ''
Historyczne blokady spowodowały masowe ubóstwo i nadal będą osłabiać bezpieczeństwo finansowe i żywnościowe ludzi, czyniąc ich bardziej bezbronnymi i ostatecznie czyniąc bardziej zdesperowanymi, by zaakceptować nową światową gospodarkę i jej "potrzeby cielesne".

Nowa gospodarka światowa obejmuje powszechny dochód podstawowy i wymagania dotyczące szczepień
Nowa gospodarka światowa obejmuje wprowadzenie waluty cyfrowej, powszechnego dochodu podstawowego, wymagań dotyczących szczepionek na podróże oraz „Światowego programu spłaty zadłużenia”. Ciągły cykl blokad w 2021 r. , ostatecznie doprowadzi do międzynarodowego załamania gospodarczego. Rządy na całym świecie zaoferują obywatelom kuszące wyjście, obiecując wyeliminowanie wszelkich osobistych długów (hipoteki, pożyczki, karty kredytowe itp.)
W Stanach Zjednoczonych pomysł ten został już wdrożony w 2020 r. Poprzez Program Ochrony Płac (PPP) - program pożyczki gwarantowanej, który umorzy dług, jeśli pożyczkobiorca zastosuje się do określonych instrukcji. W obliczu zbliżającej się zapaści gospodarczej wszelkie pożyczki zostaną umorzone, jeśli obywatel zgodzi się uczestniczyć w „Światowym programie spłaty zadłużenia”, finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Aby umorzyć wszystkie długi, obywatele będą musieli zrezygnować z posiadania jakiejkolwiek własności prywatnej, zaakceptować powszechny dochód podstawowy i zapisać się na harmonogram szczepień przeciwko COVID-19 i COVID-21.

Gdy zaczną obowiązywać blokady i sankcje gospodarcze, obywatele będą mogli podróżować i gromadzić się na stadionach i miejscach publicznych ze wszystkimi dotychczasowymi swobodami, o ile przedstawią dowód tożsamości potwierdzający, że zostali zaszczepieni wszystkimi obowiązkowymi szczepieniami covid-19 i covid-21 . W Kanadzie we wszystkich prowincjach i na wszystkich terytoriach zakłada się obozy dla osób zatrzymanych , aby zmusić ludzi do przestrzegania nowych planów. Kanadyjski sygnalista ujawnił, że ten identyfikator szczepionki będzie w Kanadzie nazywany kanadyjskim "HealthPass".
Informator ostrzega, że światowi przywódcy w Australii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Nowej Zelandii będą dążyć do „całkowitej wtórnej blokady znacznie surowszej niż ograniczenia pierwszej i drugiej fazy kroczącej”. Te nowe blokady zostaną przesunięte od listopada 2020 r. , do stycznia 2021 r. Poprzez zwiększenie liczby testów COVID-19 i liczby przypadków.

Zablokowanie tyranii 2020 to dopiero początek znacznie większego planu
Nadchodzące plany blokady są zgodne z planem „Wielkiego Resetowania” nakreślonym przez Światowe Forum Ekonomiczne i Wydarzenie 201, zarówno finansowane, jak i forsowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, która dąży do przestrzegania na całym świecie eksperymentów ze szczepionkami i modyfikacji genetycznych ludzi. Krajowa Komisja Doradcza Prezesa Rady Ministrów COVID-19 (utworzona w marcu 2020 r.) Doradza obecnie i naciska na PMO Kanady oraz Departament Premierzy i Gabinet w Canberze, aby zrealizowali te totalitarne plany.

Informator powiedział, że co najmniej trzydzieści procent członków komitetu zdecydowanie sprzeciwia się tym planom, ale ich głosy są zagłuszane. Stwierdzono „bardzo wyraźnie, że nic nie powstrzyma planowanych wyników” - powiedział sygnalista.
Kancelaria premiera Kanady przedstawiła plan, który obejmuje wtórną blokadę do grudnia 2020 r., Która będzie wdrażać ograniczenia w sposób ciągły, zaczynając od głównych obszarów metropolitalnych i rozszerzając się na zewnątrz. Media będą przewidywać, że codzienne przypadki COVID-19 przekraczają możliwości testowe i muszą zostać ograniczone za pomocą pełnej i całkowitej wtórnej blokady znacznie surowszej niż pierwsza i druga faza krocząca. Program bezrobocia zostanie skonfigurowany jako uniwersalny program dochodu podstawowego do końca pierwszego kwartału 2021 r.

Gdy szczepionki są wprowadzane na rynek, wszystkie wirusy, mutacje i urazy wywołane szczepionkami zostaną obwinione o „trzecią falę”, która obejmuje wyższy wskaźnik śmiertelności i wyższy wskaźnik zakażeń. Każdy, kto nie zgadza się na szczepionki, zostanie pozbawiony prawa do swobodnego podróżowania i albo będzie przetrzymywany w ośrodkach izolacyjnych, albo będzie monitorowany w areszcie domowym, dopóki nie zgodzi się na to.
W tym czasie placówki medyczne osiągną szczytową wydajność, a rząd zaostrzy ograniczenia dotyczące blokowania, wprowadzając trzecią blokadę do drugiego kwartału 2021 r. Oczekuje się dużych niedoborów zapasów, załamania łańcucha dostaw i niestabilności gospodarczej, ponieważ wszyscy ludzie są zaangażowani uniwersalny program dochodu podstawowego mający na celu ograniczenie głodu, bezdomności i niepokojów społecznych. Oczekuje się, że do trzeciego kwartału rządy rozmieszczą personel wojskowy w głównych obszarach metropolitalnych i na drogach w celu utworzenia punktów kontroli podróży. Te taktyki zostały już przetestowane w 2020 roku. Każdy, kto jest uzależniony od tych systemów, zostanie zmuszony do przestrzegania harmonogramu szczepień "HealthPass" .

Każdy, kto się z tym nie zgadza, będzie uważany za „zagrożenie dla zdrowia publicznego” lub „wroga państwa”. Informator powiedział, że dysydenci nie będą tolerowani. „Zasadniczo powiedziano nam, że naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że opracujemy plan, który zagwarantuje, że to się nigdy nie wydarzy. Powiedziano nam, że uczestnictwo w tym interesie leży w interesie jednostki ”.
„Kiedy kilku członków komitetu bezlitośnie naciskało na odpowiedź, powiedziano nam, że ci, którzy odmówią, najpierw będą żyć w ramach blokady na czas nieokreślony. Ci, którzy odmówią „odmówienia udziału” w programie umorzenia długów, „zostaliby uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zostaliby przeniesieni do izolatek”.
„Gdy znajdą się w tych placówkach, otrzymają dwie możliwości, uczestniczą w programie umorzenia długów i zostaną zwolnieni lub będą pozostawać w izolatce na czas nieokreślony, sklasyfikowani jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i skonfiskować cały ich majątek”. naturalnews.com/…-world-debt-reset-program.html

Nowy list od Viganò do Trumpa; ostrzeżenie przez „Wielkim Resetem”
..".A jednak pośród tej ponurej perspektywy, pozornie niepowstrzymanego postępu „niewidzialnego wroga”, pojawia się element nadziei. Przeciwnik nie umie kochać i nie rozumie, że nie wystarczy zapewnić powszechny dochód lub anulować kredyty hipoteczne, aby podporządkować sobie masy i przekonać je, by były piętnowane jako bydło. Ci ludzie, którzy zbyt długo znosili nadużycia nienawistnej i tyrańskiej władzy, na nowo odkrywają, że mają duszę; Rozumiesz, że nie chcesz zamienić swojej wolności na ujednolicenie i anulowanie swojej tożsamości zaczyna rozumieć wartość więzi rodzinnych i społecznych, więzi wiary i kultury, które łączą uczciwych ludzi. Ta wielka ponowna adaptacja jest skazana na niepowodzenie, ponieważ ci, którzy ją planowali, nie rozumieją, że wciąż są ludzie, którzy chcą wyjść na ulice, aby bronić swoich praw, chronić swoich bliskich, dawać przyszłość swoim dzieciom i wnukom. Niwelowanie nieludzkości projektu globalistycznego zostanie żałośnie złamane przed zdecydowanym i odważnym sprzeciwem dzieci Światła. Wróg ma po swojej stronie szatana, Tego, który tylko umie nienawidzić. Ale po naszej stronie mamy Wszechmocnego Pana, Boga armii gotowych do bitwy i Najświętszą Dziewicę, która zmiażdży głowę starożytnego Węża. „Jeśli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam?” (Rz 8,31).Niwelowanie nieludzkości projektu globalistycznego zostanie żałośnie złamane przed zdecydowanym i odważnym sprzeciwem dzieci Światła".
Wieczne Odpoczywanie Amen
Edward7
Szczepienia, wolność wyboru, ruletka - Grzegorz Braun POBUDKA KONFEDERACJA - youtube.com/watch?v=ue4r0j154rQ

Kłótnie „Popis” nie mają sensu, oni nawet miedzy sobą się wymieniają , ci sami przy korycie od lat...
niektórzy myślą tylko że następni będą lepsi, a jedni są gorsi od drugich, i tak na zmianę, od Okrągłego stołu
V.R.S.
@Rafał Ovile
Odbywające się bez przeszkód ze strony władz marsze właścicielek macic podobnie jak zeszłoroczne marsze wesołków zaspokajają ważną potrzebę psychologiczną elektoratu - by mógł sobie powiedzieć: wprawdzie pali się i wali, kraj w ruinie ale dobrze że mimo wszystko głosowałem na PiS.
PS Komentarze ktoś zniknął gdy pisałem tę odpowiedź.