Clicks383

Niebo staje w obronie Ks.Dr hab.Piotra Natanka

26 listopada 2010

Niebo staje w obronie Ks. Dr Hab. Piotra Natanka

Od listopada 2009 Agnieszka otrzymuje orędzia, które sam Pan Jezus nazwał: „Orędzia na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły”. Do tej pory zostały wydane 3tomy tych orędzi(2010). Książki wydaje ksiądz opiekun duchowy Agnieszki.

Oto orędzie dane dla ks. dr hab. Piotra Natanka z powyższej książki( tom2):

On ma być Moim Głosem na pustyni dziecko, a ty będziesz mu służyć Moją pomocą.(…)Ty masz być mu wsparciem, bo wielkie są knowania na niego, ale dzięki twojej modlitwie dziecko ulituję się nad tym ludem i zostawię im tego pasterza, bo wielkie są Moje dzieła poprzez niego.

ON PRZYGOTUJE MI DROGĘ.(…)

Synu Mój, nie poprzestawaj w walce. Miłe są mi twoje czyny i gorące serce. Ja, Bóg podtrzymuję cie i ochraniam. Ta mała służebnica Moja będzie i tobie służyć Moim Głosem. Ja będę mówił do ciebie poprzez to dziecko, a ty słuchaj Mojego Głosu, którym wspieram cię w twojej posłudze. Jesteś Mi wybrany na głoszenie Mojego Królestwa.

Nie upadaj w drodze, wiele jeszcze przeciwności cię czeka, ale Ja synu jestem z tobą cały czas. Dostałeś dary Moje w obfitości do głoszenia Mojej Chwały. Teraz idź i nauczaj, bo na to cię posłałem Mój wierny kapłanie. Mało mam sług tak wiernych i otwartych na moje wołanie. Otworzyłem twój umysł, abyś przejrzał plan złego i przygotował Mi drogę. A teraz idź i nauczaj. To mówię Ja, Jezus Chrystus, Bóg Twój Umiłowany, który cię nigdy nie opuści. Amen

11.03.2010

Orędzie Pana Jezusa dane Agnieszce przed Intronizacją Chrystusa na Króla na Polach Grunwaldzkich do ks. Piotra Natanka:

Czy ksiądz X ma zorganizować Intronizację oddolną 15 lipca na Polach Grunwaldu?

Tak, tak, tak! Moje dziecko, to jest rzecz, która zaważy na losach tego narodu. Ty mu w tym pomożesz. Dzieci Moje, nie lękajcie się. Zaplanujcie to wszystko dobrze i pytajcie Mnie o wszystko. Ja was poprowadzę. Przygotujcie Mi drogę do tego narodu. Moja Agnieszko, kocham cię maleńka, czy czujesz jak raduje się Moje Serce na myśl, że okrzykniecie Mnie Królem? Dziecko Moje, Ja czekam już tego dnia.

Przyjdę do was dzieci i będę wam błogosławił.

21 lipca 2010

Orędzie Pana Jezusa dane Agnieszce po Intronizacji Chrystusa na Króla na Polach Grunwaldzkich do ks. Piotra Natanka i uczestników zrywu:

Powiedz Mojemu kapłanowi, że większe jeszcze niż to, zadanie postawiłem przed nim. Jeśli sądzi, że jego misja jest spełniona, jest w błędzie. Wiele więcej niż to, czeka go jeszcze. Wciąż oczekuje na pełną Intronizację tego narodu, poprzez wystąpienie władz duchownych i świeckich i obranie Mnie przez nie Królem w imieniu całego narodu. Powiedziałem ci, że za ten wasz zryw będę wam błogosławił i tak się stanie, bowiem Serce Moje otwierają dusze małe i pokorne, nie wielcy tego świata, dlatego dostaniecie łaskę Moją. Teraz jednak nie ustawajcie w modlitwie, bowiem macie dokonać większych dzieł dla Mnie. Polska jest wybrana na ukazanie światła światu. To światło jest na razie zbyt nikłe, aby ogrzać waszą Ojczyznę, a co dopiero

cały świat. Więc módlcie się gorąco, bowiem postanowiłem o was, więcej jednak modlitwy i ofiar potrzebuję, aby się dokonało to, co dla was postanowiłem. Dzieci Moje, Moje sprawiedliwe owce, wasze wołanie dotarło przed Mój Tron. Ja i Matka Moja z wielkim weselem przypatrywaliśmy się waszej modlitwie. To nie tłum decyduje o narodzie, ale wierne i ofiarne dusze. Wy dzieci dostaliście powołanie, aby orędować za waszą Ojczyzną i błagania wasze są Mi miłe. Pamiętajcie, aby nie pogardzać tymi, którzy nie otrzymali tej łaski, ale módlcie się za nimi i nauczajcie. Teraz Ojczyznę waszą pobłogosławiłem.

Orędzia dane Mieczysławie Kordas EchoChrystusaKróla.net:

PANIE JEZU – PODYKTUJ MI, CO MAM NAPISAĆ DO KARDYNAŁA ST. DZIWISZA W OBRONIE KS. PIOTRA NATANKA, BO SŁYSZELIŚMY, ŻE MA DUŻE KŁOPOTY OD PRZEŁOŻONYCH?

Pan:

” Mój umiłowany, godnie Mnie reprezentujący kapłan Piotr Natanek idzie tą drogą, jaką mu wyznaczyłem. Nie ma ludzi doskonałych, tak samo i on czasami robi błędy, ale to Ja umocniłem go odwagą i męstwem, bo to są dary Ducha Świętego, o które nie modlą się Moi inni kapłani. On służy Mnie całą swoją mocą i umysłem. Wspieram go, pocieszam i podsuwam pomysły. Powiedziałem: tylko kilku Moich kapłanów śmiało i odważnie Mnie reprezentuje a inni boją się Mojego wroga aby stanąć w jego (Piotra) i Mojej obronie. Dzisiejsza Ewangelia mówi właśnie o nich – tych Moich kapłanach, którzy prześladują Piotra Natanka, nienawidzą go, że jest mądry Moją Bożą mądrością. Kapłani powinni reprezentować Mnie godnie, a on taki jest. Czyżby nie wiedzieli Moi kapłani, że w każdej chwili mogą spojrzeć Mi w oczy, bo Ja jestem Panem życia i śmierci? Opamiętajcie się, nawracajcie się – wrogowie Mojego Bożego kapłana Piotra. AMEN.

Panie Jezu, czy osoby, które mówią negatywnie o kapłanie Ks. Piotrze Natanku, który przyjeżdża do nas głosił słowo Boże mają rację?

Pan Jezus:

NIE ! NIE ! NIE ! Ludzie czekają na niego. On głosi słowo prawdy, której nikt nie chce głosid. Pozwólcie przyjechad Mojemu Synowi do was. On mówi najprawdziwiej o Mnie i Koronacji, to jest to czego Ja potrzebuję u was w Polsce i na całym świecie.

Powiedziałem : „ INTRONIZACJA SERCA I OSOBY”

Wszyscy mówią o sercu a ten Mój umiłowany syn o koronacji Osoby Mojej. Pozwólcie jemu przyjechał do was. Nie przeszkadzajcie mu. Amen. JEZUS

Panie Jezu, są urodziny oraz 25-lecie kapłaostwa księdza Piotra Natanka. Bardzo proszę o Twoje słowo dla Niego, bo ja i wszystkie Twoje dzieci w Chicago – lubimy go.

Pan Jezus: ” Mój umiłowany kapłan ksiądz Piotr ma Moją ochronę. Ja błogosławię jemu na każdy dzień, ale to Ja odczuwam błogosławieństwo jego na Moją zbolałą Osobę. On jest Moim odbiciem, on jest Moją chwałą. On już od kilku lat idzie Moją Drogą Krzyżową. Umacniam go, ale i wy umacniajcie go modlitwą wstawienniczą. Jego Golgota jest tak samo ciężka jak Moja. Ja dźwigałem grzechy całego świata, a on dźwiga grzechy Episkopatu waszego i tych biskupów, którzy są przeciwni Mnie. Moi kapłani wiedzą o tym, ale nie wiedzą nie Moi biskupi, którzy nawet nie chcą o tym wiedzieć. – Nie Moi biskupi zajęli Moje miejsce, lecz wydają decyzje niezgodne z Moimi. – Nie Moi biskupi nie chcą założyć [sobie] cierniowej korony, lecz obwiesili się złotymi bożkami, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu. – Nie Moi biskupi nie chcą współcierpieć ze Mną i dokładają do Mojej korony cierniowej jeszcze więcej cierni, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu, bo wtedy chcieliby widzieć Mnie jako Króla, ale już będzie za późno.

Powiedz mu, że go bardzo kocham i niech dalej świadczy o Mnie i o Moich wrogach, których jest niezliczona ilość, a otrzyma zapłatę w jego dniu. Drodzy Moi, dziękuję wam za uwielbianie Mnie myślą, słowem, śpiewem i uczynkami. Moja chwała jest wyniesiona dzięki takim kapłanom jak ten umiłowany Piotr.

ON JEST PIOTREM WASZYCH CZASÓW i jego droga krzyżowa trwa dłużej niż Moja. On każdego dnia bierze Mój Krzyż na swoje ramiona, który Ja pomagam mu dźwigać. O Moi wierni, Moi wierni – pomagajcie nam dźwigać wasze krzyże. AMEN. Błogosławię jemu a także wszystkim, którzy go słuchają. Jezus cierpiący, bolejący ale i wspomagający was”.

Pan Jezus:

„To są czasy ostateczne i od was zależy ile te czasy będą trwały. Powołuję ludzi, aby oświecali wasze umysły do zrozumienia powagi tego czasu. Powołuję ludzi, którzy chętnie Mi służą. Ostrzeż Mojego kapłana księdza Piotra, aby był czujny. Ja go wesprę swoją tarczą bezpieczeostwa i będę go wspomagał Duchem Świętym, aby swoje owce zgromadził i nie pozwolił im rozproszyd się. Niech będzie silny Moją siłą i mocny moją mocą. Roztropnośd jest jego cechą a mądrośd Moim darem. Widzicie dzieci jaką mam trudną pracę od 2000 lat. Ciągle pod wiatr i ciągłe zmagania się z przeciwnościami zła mego wroga, który ryczy jak lew aby pożred Moje owce. A one? Proszę was nie rozpraszajcie się, lecz trwajcie na straży Mojego Honoru, Mojego Królestwa, Mojej Boskości i Mojej Godności. Tak wam dopomóż Bóg. Jezus Chrystus – Król Wszechświata”.

Panie Jezu – czy przyjąłeś Intronizację w Grunwaldzie?

Pan Jezus: „Dużo mam rycerzy i rycerek, lecz oczekuję większej armii i dlatego mówię: powracajcie do Króla Jezusa Chrystusa, który nie obiecuje, ale daje wszelkie Łaski potrzebne wam, a co najważniejsze dla was – będziecie Moimi przyjaciółmi w Niebie”.

Źródło: EchoChrystusaKróla.net

O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH

Papież Urban VIII Urbanus Octavus zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:

„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”