Nowenna przed Świętem Podwyższenia Krzyża - dzień ósmy.

Nowenna przed Świętem Podwyższenia Krzyża - dzień ósmy. Modlitwa dnia Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy! W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, …More
Nowenna przed Świętem Podwyższenia Krzyża - dzień ósmy.
Modlitwa dnia

Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy! W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.
Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa. Oczyść umysły skażone! Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach. Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie. Amen
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: "O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA…More
Jota-jotka
dzień ósmy.
Modlitwa dnia

,,Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy!
W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.
Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa.
Oczyść umysły skażone! Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościac…More
dzień ósmy.
Modlitwa dnia

,,Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy!
W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.
Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa.
Oczyść umysły skażone! Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach.
Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem.
Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie. Amen,,