Coburg
251.6K

Aké šoky ešte máme čakať od Bergoglia? Pápež František je za občianske zväzky homosexuálov

Rím, 21.10.2020 (kath.net) Vo filme, ktorý Vatikán v stredu prezentoval sa pápež podľa správy CNA vyslovil za občiansky zväzok párov rovnakých pohlaví …
dyk
Už koľkokrát boli podobné útoky na Pápežov. Aj údajný bozk JP II. na korán nebol, lebo on ho nepobozkal, ako povedal biskup, ktorý stál v blízkosti.
apredsasatoci
Aj judas bol chudák.Vobec nezradil Krista. Všetci mu ubližujú.
dyk
Je to zmanipulovaný dokument a takéto, alebo podobné môžeme očakávať v blízkej budúcnosti väčšie množstvo. Sú to libetáli a tridenťáci, ktorí sa odbavujú na podobných paškviloch, lebo ich morálkou je, že "účel svätí prostriedky".
...
V protokoloch je napísané :"A ako posledný nepriateľ bude zničená Katolícka Cirkev" a tiež "Zoberieme ľuďom zo srdca Boha".
Teraz sme svedkami minimálne …More
Je to zmanipulovaný dokument a takéto, alebo podobné môžeme očakávať v blízkej budúcnosti väčšie množstvo. Sú to libetáli a tridenťáci, ktorí sa odbavujú na podobných paškviloch, lebo ich morálkou je, že "účel svätí prostriedky".
...
V protokoloch je napísané :"A ako posledný nepriateľ bude zničená Katolícka Cirkev" a tiež "Zoberieme ľuďom zo srdca Boha".
Teraz sme svedkami minimálne prípravy na zničenie Katolíckej Cirkvi a začína to odstráňovaním Boha zo srdca ľudí. Toto veriaci nezvládne sám. Veď ani kráľ Šalamún, napriek svojej fenomenálnej múdrosti, to nezvládol a preto je nutné prosiť za vieru pre seba, svojich najbližších, za svoju Cirkev, za kňazov a za svoj národ, aby nám nikto Boha zo srdca nevzal. Hlavne si nepripusťte strach a obavy o svoju vieru, lebo strach paralizuje. Vezmite Novénu odovzdanosti a začnite podľa nej žiť.
Hermenegild
Začala predpovedaná schizma.
apredsasatoci
Váš šokuje modlosluzobnik bergoglio? Prečo? Jeho Pán je už roku jasný!
TerezaK
Jeho pán byl jasný v okamžiku, kdy vystoupil na balkon po zvolení "papeže". Kdo má oči k vidění, ať vidí!
apredsasatoci
Až tak ďaleko nedovolím, aby som dokázala čítať z tváre. Nech je akokolvek, bergoglia prezrádzajú jeho skutky, slová. Pozor na tohto svätého otca!!! 🤮
TerezaK
apredsasatoci - právě, nikdy jsem neměla pochyb, že není svatý otec - totiž, že není papež, Podvod byl zjevný hned při prvním výstupu. Neměla jsem pochyb, jen jsem s hrůzou čekala, až za ním půjdou lidé.
TerezaK
Tak ještě by mohl schválit pedofilii, zoofilii a nekrofilii a máme na Zemi peklo. (To už je horší, jak drátem do mozku.) Nevím, jak kdo, ale pokud by ta nabídka přišla od Dobrého Pána Boha: Vychvácení - tak to beru hned.
Do Nebe nemůže vstoupit nic nečistého-
"Dobrý Bože na Nebi (a ve svědomí!) a v srdci každého z nás: Ty můžeš ve vteřině připravit duši a očistit ji, jen, kdyby chtěla, pro …More
Tak ještě by mohl schválit pedofilii, zoofilii a nekrofilii a máme na Zemi peklo. (To už je horší, jak drátem do mozku.) Nevím, jak kdo, ale pokud by ta nabídka přišla od Dobrého Pána Boha: Vychvácení - tak to beru hned.
Do Nebe nemůže vstoupit nic nečistého-
"Dobrý Bože na Nebi (a ve svědomí!) a v srdci každého z nás: Ty můžeš ve vteřině připravit duši a očistit ji, jen, kdyby chtěla, pro Nebe, aby viděla Tvou nekonečně Krásnou Svatou Tvář, aby se mohla setkat s Tvou Křišťálově Čistou Láskou a zůstala už v ní navěky.
Jen, kdyby chtěla. Ale Ty chceš, abychom Ti při tom našem očišťování pomáhali, protože pak budeme mít větší radost - to vyžaduje čas. Nezbývá nám moc času, ale moc Tě prosím, já za sebe CHCI! a proto prosím, ať v této krátké době poznáme, jak nejlépe dožít každou vteřinu, aby nás co nejlépe připravila, očistila, pro Lásku - Setkání s Tebou."
poselstvi-zbytku.org/html1/1335.html
Pravda bude skryta
Ešte slová : Katolícka Cirkev víta všetky vierovyznania.Ste vítaní.Pridajte sa k nám.Spojme sa.
a to nežartujem.More
Ešte slová : Katolícka Cirkev víta všetky vierovyznania.Ste vítaní.Pridajte sa k nám.Spojme sa.

a to nežartujem.
Pravda bude skryta
728. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.
BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY
Má vroucně milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, …More
728. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.

BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY

Má vroucně milovaná dcero,
Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.
Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou jim způsobí, je pro Mne příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.
Pečlivě manévroval, aby dosáhl své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte výdech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.
Mé Tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť pro Mne nemá žádnou lásku. Jeho věrnost patří šelmě, a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.
Mé Tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jen ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova stolce, konečně pochopíte Pravdu.
Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce, nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.
Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.
Znesvětí mou nejsvětější eucharistii a rozdělí mou církev ve dví a pak znovu ve dví.
Bude se snažit zbavit úřadu věrné služebníky mého milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.
Vykoření všechny věrné mému učení a předhodí je vlkům.
Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když se vydá získat podporu vlivných světových vůdců a těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.
Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení o vytvoření sloučené katolické církve, spojením všech věrouk a ostatních náboženství, přijde brzy poté.
Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. Přijme ateismus tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním o takzvaná lidská práva. Všechno, co je v očích Boha hříchem, bude touto novou, všezahrnující církví, pokládáno za přijatelné.
Kdokoliv se ho odváží zpochybnit, bude vyhledán a potrestán. Kněží, biskupové a kardinálové, kteří se mu postaví na odpor, budou exkomunikováni a zbaveni svých titulů. Ostatní budou zastrašováni a pronásledováni spolu s mnoha kněžími, kteří se budou muset skrývat.
Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím, slyšte Mě, když se pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své Tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.
Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit. Co udělat nesmíte, je přijmout jakékoliv učení, které vám bude předloženo a o kterém budete okamžitě vědět, že není v souladu s mým učením. Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:
Tato doba vám přivodí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena a zanechá vás v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.
Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve. Změny a úpravy budov spolu s novým chrámem postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.
Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.
Pravda bude skryta
Levitikus 18, 21
Nesmieš zasvätiť svoje diaťa Molochovi,aby si nezneuctil meno svojho Boha.Ja som Pán! (socha Molocha umiestnená pri Koloseu)
Levitikus 18, 22
Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.To by bola ohavnosť!More
Levitikus 18, 21
Nesmieš zasvätiť svoje diaťa Molochovi,aby si nezneuctil meno svojho Boha.Ja som Pán! (socha Molocha umiestnená pri Koloseu)

Levitikus 18, 22
Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou.To by bola ohavnosť!
Pravda bude skryta
499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.
SVĚTU BUDE BRZY PŘEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMŮŽE ROZUMĚT
Má vroucně milovaná dcero,
tři a půl roku, zbývající v době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.
To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina. (*)
Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část.
Mocí, kterou bude …More
499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.

SVĚTU BUDE BRZY PŘEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMŮŽE ROZUMĚT

Má vroucně milovaná dcero,
tři a půl roku, zbývající v době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.
To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina. (*)
Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část.
Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem na něj bude pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva.
Časem také uvěří, že antikrist byl poslán, aby oznámil můj Druhý příchod.
Proto tak mnoho ubohých duší ochotně přijme jeho značku, znamení šelmy.
Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle projevovat.
Uskuteční na obloze zázraky.
Bude uzdravovat lidi.
Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti.
Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemůže poznat.
Proto vy, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto věcech, slyšte toto:
Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno zdáním lásky a soucitu v ďábelských plánech, které představí světu.
Antikrist a falešný prorok již spolu dokončují své plány na své bezbožné panství a první věc, ke které dají podnět, bude vystupňování války na Středním Východě.
Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostředkovatel mírového plánu.
A to bude chvíle, kdy svět jím bude okouzlen.
Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitř katolické církve.
Ta bude velmi brzy vtažena do nového světového náboženství, zástěrky k uctívání Satana.
Základním cílem této ohavnosti bude zbožňování sama sebe, a zavedení zákonů, které budou zahrnovat dvě věci:
Zrušení svátostí a zrušení hříchu.
Pravé svátosti budou dostupné jen od kněží a jiného křesťanského duchovenstva, kteří zůstali věrni Mně. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních kostelech – v nouzových útočištích.
Zrušení hříchu bude zavedeno schválením zákonů, které budou vypadat, že podporují toleranci.
Ty zahrnou potraty, eutanazii a sňatky párů stejného pohlaví. Církve budou přinuceny povolit manželství párů stejného pohlaví a kněží budou nuceni je požehnat v mých očích.
V tomto čase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich oběť svaté eucharistie, kdy hostii znesvětí, se bude konat v katolických kostelech.
Při takových mších přítomen nebudu, a budu také chybět v samotných kostelech, kde Mě budou takto zneuctívat.
Pro mé následovníky budou všechny tyto skutečnosti velmi děsivé. Už nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od kněží ze zbytku mé církve na zemi.
Z toho důvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštění vašich hříchů. Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovědi.
To bude způsob, jakým budete moci zůstat ve stavu milosti.
Ačkoliv miliardy lidí se během Varování obrátí, tato proroctví se přesto uskuteční. Ale mnoho z toho může být zmírněno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování.
Vy, moji následovníci, nezapomeňte na to, že jste vždy ochraňováni Pečetí živého Boha.
Musíte rozšířit tuto pečeť a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné.
Prosím, pochopte, že vám říkám o těchto věcech, abych vás připravil na to, abyste mohli zabránit co nejvíce duším přijmout značku šelmy.
Satan v duších, které přijmou jeho značku, použije svou moc, aby je posedl, a pak bude velmi těžké je zachránit.
Moji následovníci, prostřednictvím této mise vám budu dávat pokyny na každém stupni této cesty. Nesmíte dovolit, aby vám do srdce vnikl strach, neboť to budu Já, kdo vás naplní odvahou, silou, odolností a důvěrou povstat s hlavami vztyčenými, až budete kráčet v mé armádě.
Nezapomeňte, že Satan nemůže tuto bitvu vyhrát, neboť to se nikdy nemůže stát.
Jen ti, kdo jsou obdařeni Pečetí živého Boha a ti, kdo zůstanou věrni a pevně oddáni Bohu, mohou zvítězit.

Váš Ježíš
(*) Modlitby mohou oddálit dobu i události - poznámka překladatele.
Ondrej Ukazovak
Čo iné môžeme čakať od dosadeného pápeža, ktorý podporoval boľševícku theológiu oslobodenia? Slobodomurárske "elity" ho predsa vybrali presne na toto čo teraz robí! Zneisťuje veriacich na celom svete, mení štruktúry cirkvi, presadzuje zvrátenosti a to je ešte iba začiatok. Čo nevidieť uvidíme vysvätené ženy, farnosti špeciálne pre homosexuálov a LGBTI, zrušenie sviatostí, predovšetkým …More
Čo iné môžeme čakať od dosadeného pápeža, ktorý podporoval boľševícku theológiu oslobodenia? Slobodomurárske "elity" ho predsa vybrali presne na toto čo teraz robí! Zneisťuje veriacich na celom svete, mení štruktúry cirkvi, presadzuje zvrátenosti a to je ešte iba začiatok. Čo nevidieť uvidíme vysvätené ženy, farnosti špeciálne pre homosexuálov a LGBTI, zrušenie sviatostí, predovšetkým eucharistie, ktorá najviac leží v žalúdku slobodomurárom, zredukovanie počtu farností, zatváranie kostolov a ich následné predávanie atď.. Ide sa na to salámovou metódou, najskôr sa púšťajú pokusné balóniky. Ak nebude proti tomu ostrá reakcia a nespokojnosť zo strany veriacich , biskupov a kléru, tak sa pôjde postupne ďalej. Najhoršie na tom je, že zabetónuje svojimi ľudmi Konkláve a keby aj musel ostúpiť či inak odísť, tak Konkláve zvolí podobného a je na dlho vymaľované! Nezabúdajme, že slobodomurárske "elity" nespia na rozdieľ od naivných veriacich majú všetky kroky dopredu pripravené a poistené. Tu sú štruktúry katolíckej cirkvi v nevýhode, lebo tí čo toto všetko pripravujú tak dobre vedia, že kňazi a biskupi sa proti tomu nepostavia, lebo sú viazaní hierarchicky s oddanou poslušnosťou k svojim nadriadeným. (Viď otec Kuffa ku svojmu biskupovi Sečkovi). S týmto oni rátajú a vedia, že stačí vymeniť pápeža a následne zopár kardinálov a biskupov a majú vyhraté. U nás sa im vďaka Bohu nepodaril pokus s arcilotrom Bezákom. Viete si predstaviť, keby bol doteraz arcibiskupom čo by sa dialo? Panna Mária naša Patrónka nás ochránila pred tou pohromou a odvrátila najhoršie. Nemáme však stále vyhraté, lebo majú podchyteného predsedu KBS. Ten počúva nariadenia z Panenskej ulice a ostaní biskupi majú od strachu zrazené päty a ticho šúchajú nohami. Nám sa zostáva iba modliť predovšetkým ruženec ku našej trvalej ochrankyni Sedembolestnej Panne Márii. Iba ONA mú kľúče od srdca svojho syna, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa a nebolo nikdy počuť, že by nepomohla tým čo sa ku nej utiekajú!
Tymián
Ondrej, zbytočné máš na perách Sedembolestnú Pannu Máriu, keď posudzuješ biskupov i pápeža. P. Mária, vždy hovorila vo svojich zjaveniach, aby sme to nerobili ale radšej sa za nich modlili. Lebo oni nesú veľkú zodpovednosť za nás pred P. Bohom.
Libor Halik
"Keď sa Cirkev dostane do úpadku, svet zachváti strach a zdesenie" (Panna Mária v La Salette, 1846). lifenews.sk/…eho-pohorsujuci-ucinok-na-svet Pro @Joske
Libor Halik
- podporuje v USA volbách pedofila Bidena, který říká: 8-ročné deti majú mať možnosť rozhodnúť sa, či sú transgender lifenews.sk/…rozhodnut-sa-ci-su-transgender Je to ZVÍŘE!
Libor Halik
"Keď sa Cirkev dostane do úpadku, svet zachváti strach a zdesenie" (Panna Mária v La Salette, 1846). Holandská vláda pripravuje legalizáciu eutanázie detí vo veku od 1 do 12 rokov. Oktober (říjen) 2020. lifenews.sk/…eti-najnovsie-od-1-do-12-rokov
Libor Halik
Argentinský Bergoglio (František) se tím stal demonstrativně králem Sodomy. Čeká ho osud krále Sodomy - demonstrativní smrt. Fatima a další proroctví obojí předpovídala. Dle blahoslavené K. Emmerichové vojáci z Moskvy (komunisti, pravoslavní) rozdrtí tu 2.vatikánskou, dnes veřejně sodomskou homosexuální sektu, a pravé katolictví přežije.
Peter(skala)
VIDEO-zaznam z kázne, kde sa o tom zmienil doslovne:
"What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered."
"To, čo musíme vytvoriť, je zákon o civilnom zväzku. Takto budú právne krytí."

rainews.it/…72-4d70-86ad-8206114a9cba.html
🥴
Pokud jde o nauku katolické církve, dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2003 praví: „Církev učí, že respekt vůči homosexuálům …More
VIDEO-zaznam z kázne, kde sa o tom zmienil doslovne:
"What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered."

"To, čo musíme vytvoriť, je zákon o civilnom zväzku. Takto budú právne krytí."

rainews.it/…72-4d70-86ad-8206114a9cba.html
🥴

Pokud jde o nauku katolické církve, dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2003 praví: „Církev učí, že respekt vůči homosexuálům s sebou nemůže přinášet žádnou formu souhlasu s homosexuálním chováním nebo legálního uznání homosexuálních svazků. Veřejný prospěch vyžaduje, aby zákony uznávaly, podporovaly a chránily manželský svazek jakožto základ rodiny a primární jednotku společnosti. Právní uznání homosexuálních svazků nebo jejich zrovnoprávnění s manželstvím by znamenalo nejen schvalování scestného chování, jež by pak bylo možno považovat za model pro současnou společnost, ale také zatemňování smyslu základních hodnot, které spadají pod společný odkaz lidstva. Není možné, aby církev pro dobro lidí a celé společnosti tyto hodnoty nebránila.“ (č. 11).
radiovaticana.cz/clanek.php?id=31816
Tymián
Peter, lenže pápež nehovorí, že chce, aby homosexuali mohli uzavrieť platné manželstvo ako je to medzi mužom a ženou a postaviť to na jeho roveň. Len chce, aby boli tie osoby právne krytí. Podobne ako tí čo žijú v registrovaných partnerstvach ako druh a družka. Jednoducho je to fakt a realita, že sú také osoby medzi nami. Aspoň som to takto pochopil.
Peter(skala)
to si zaujimavo rozobral na drobne, ale napokon z toho aj tak vyplýva, že chce hriech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hermenegild
Veď už len tolerovanie homosexu pápežom na svetskej úrovni je ohavnosť pred Pánom, horšie ako Sodoma a Gomora.
Tymián
Peter, chytil si to za opačný koniec. Však?
Zrejme, nemáš odvahu poprieť pp. neomylnosť a preto radšej povieš, však môže zhrešiť aj keď je pápež. Áno, môže, lenže v tomto prípade je potrebné pochopiť o čo mu ide. Treba rozlišovať medzi tým či by mali mať svoje miesto v spoločnosti, alebo nie. Ako som už povedal, sú tu a s tým už nič nemôžeme urobiť. Sú to občania štátu a jednoducho musia mať …More
Peter, chytil si to za opačný koniec. Však?
Zrejme, nemáš odvahu poprieť pp. neomylnosť a preto radšej povieš, však môže zhrešiť aj keď je pápež. Áno, môže, lenže v tomto prípade je potrebné pochopiť o čo mu ide. Treba rozlišovať medzi tým či by mali mať svoje miesto v spoločnosti, alebo nie. Ako som už povedal, sú tu a s tým už nič nemôžeme urobiť. Sú to občania štátu a jednoducho musia mať štatút bez ohľadu či sa nám to páči a či nie. Ale pravdou je že s manželstvom, nikdy Cirkev nebude súhlasiť, či sa to homosexuálom páči a či nie.
Peter(skala)
Tymina, Tymian... ked teraz suhlasiš resp.schvaluješ alebo ináč povedané, aby to nevyznelo, že to chceš, len rešpektuješ, tak by si povolil civilne registrovane manželstva a čo myslíš, že ked teraz to uznávaš - len preto, že aj pápež, takže v buducnosti nebudeš schvalovať aj civilné manželstvá, ktoré nie su uznane na cirkevnom urade?
Ved, ked už v sučasnosti su štatom uznané a ešte budu uznane …More
Tymina, Tymian... ked teraz suhlasiš resp.schvaluješ alebo ináč povedané, aby to nevyznelo, že to chceš, len rešpektuješ, tak by si povolil civilne registrovane manželstva a čo myslíš, že ked teraz to uznávaš - len preto, že aj pápež, takže v buducnosti nebudeš schvalovať aj civilné manželstvá, ktoré nie su uznane na cirkevnom urade?

Ved, ked už v sučasnosti su štatom uznané a ešte budu uznane aj tie homosexuálne, tak čo bude neskôr, gender manželstvá? Len preto, že su to precitlivele a psychicky narušene osoby?

Ved už dlhé roky žijeme v štáte, ktoré schvaluje NEcirkevne sobáše a pozri kde sme dopadli? Niektorí katolíci ešte aj v sučasnosti si mylne myslia, že takéto manželstvá su v poriadku, že Boh to schvaluje a že pokial su si verní, tak môžu si žiť v pohode.

Veru, veru... tak hlboko sa mýlia liberalni katolici a potom niet divu, že tužia ešte aj po iných registrovaných mnaželstvách. To, že homosexualne zväzky budeme platiť z daní polatnikov, tak to je jedna závažnosť, ale že ako právoplatní manželia pred civilným uradom budu môcť práve kvôli tomu si adoptovať dieťa a vychovať z neho labylného dospeleho jedinca, tak toto akosi liberalnym katolikom nedochádza?

... a dalo by sa vela písať o tom, aké katastrofalne nasledky budu mať registrovane homozväzky, ale ked už sme pritom tak si položme otazku: ako to, že katolik, ktorý sa doslovne a dopismena pýši svojou silnou vierou, tak zájde až tak daleko, že chce homosexualov "uzatvoriť" do nejakej udajnej ochrannej bariery "manželstva"?

Odpoved je jasná: takýto človek zašiel vo svojcih ustupkoch voči homosex.ideologii a ich priaznivcom príliš daleko - za hranicu povoleneho: totižto homosexuálov treba liečiť - posyktnuť im lekarov (psychologov) ktorí im pomôžu z ich nezdraveho stavu.

Katolík, ktorý toto nerobí, dokonca to neuznáva, robí ustupky-kompromisy a ani sa nenazdá, tak namiesto toho, aby im poskytol alebo aspon vyzval k liečbe, tak im povolí aj homosex.akty i ked nie v dosahu jeho rodiny. Myslí si, že sa ho to netýka, lebo to robia mimo jeho života (očí a uší) Už to su hriechy zo strany katolika, ktorý si zakrýva oči a uši pred hriechom homosexuality, ale potom su aj take situácie, kedy taký katolík sa dostane do situacie že sa musí rozhodnuť: bud ako politik že uznáa reg.partnerstva alebo ako NEpolitik "len" zahlasuje ZA take "manželstva".

Ked si všimneš postupnosť, tak hriech nastal už vzedy, ked katolik nevyzval homosexuala k liečbe. Toť spytovanie svedomia.