Clicks43

Timkovic 62 Vo Sv. Pisme je napisane, ze Isus Christos je Boh 2019

Misko3
1
Svätá všeobecná=katolícka Cirkev uznáva za Bohom inšpirované texty Svätého Písma Starý a Nový Zákon, ale vo všeobecnosti zabúda plne doceniť aj tretiu zložku Svätého Písma, a to BOHOM INŠPIROVANÝ …More
Svätá všeobecná=katolícka Cirkev uznáva za Bohom inšpirované texty Svätého Písma Starý a Nový Zákon, ale vo všeobecnosti zabúda plne doceniť aj tretiu zložku Svätého Písma, a to BOHOM INŠPIROVANÝ PREKLAD STARÉHO ZÁKONA, zvaný SEPTUAGINTA. Septuaginta je Bohom inšpirovaný preklad hebrejského originálu Starého Zákona do gréčtiny (200 rokov pred Christom). Všetci evanjelisti, apoštoli, ba aj sám Isus Christos užívali Septuagintu; Stala sa odrazovým mostíkom pri písaní Nového Zákona, ktorého Bohom inšpirovaný originál je tiež v gréčtine. Isus Christos prehlásil o Septuaginte, že nebo a zem pominú skôr ako by sa stratila čo i len iota zo Zákona (iota je najmenšie písmenko GRÉCKEJ abecedy). Cirkev katolícka si tiež veľmi váži Septuagintu, veď podľa jej vzoru v celom Starom i Novom Zákone vo všetkým prekladoch sveta dodnes jednotne užíva na označenie Boha Jahwe slovo Pán. A práve o tom je tento film, že Bohom inšpirovaná Septuaginta je POJÍTKOM medzi Starým a Novým Zákonom a ich spojením vzniká TROJICA BOHOM INŠPIROVANÝCH TEXTOV, ktoré spolu s nedocenenými biblickými skratkami – pozri film na youtube: Timkovic 55 Objav tisicrocia Dobabrane dogmaticke skratky v novodobych Bibliach ( www.youtube.com/watch ) – nad slnko jasnejšie dokazuje, že Isus Christos je Boh Jahwe, a to nerozdielne spolu s Bohom-Otcom a Bohom-Svätým Duchom, v Presvätej Trojici, ktorá je jeden jediný Boh Jahwe. Ak by sa obsah tohto filmu verejne učil na katechizme katolíckej viery, nikdy by nevznikla antichristová sekta jehovistov (tzv. Svedkovia Jehovovi) popierajúca Božstvo Isusa Christa (Ježiša Krista).

Po zhliadnutí tohto filmu budú každému človeku nad slnko jasné slová Sv. Písma:
Rim 10,9: Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Isus je JAHWE!“a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
1Kor 12,3: Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“, a nik nemôže povedať: „Isus je JAHWE“, iba ak v Duchu Svätom.
Ef 4,5: Jeden je JAHWE, jedna viera, jeden krst.
Flp 2,11: a aby každý jazyk vyznával:
„Isus Christos je JAHWE!“
na slávu Boha Otca.
Jn 21,7: Učeník ktorého Isus miloval povedal Petrovi: „To je JAHWE.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to JAHWE, pripásal si šaty - bol totiž nahý - a skočil do mora.

Tento dogmatický film Timkovič robil (technicky prevádzal) jeden týždeň: temer 12 hodín denne... To je poznámka pre tých, ktorí ho ofrflú jednoriadkovým komentárom... A v živote neurobili nijaký film.

Timkovič 62 Vo Sv. Písme je napísané, že Isus Christos je Boh 2019
Timkovic 62 Vo Sv. Pisme je napisane, ze Isus Christos je Boh 2019
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM

Tags:
Isus Christos, Jezis Kristus, meno Bozie, Jahwe, Jahve, Yahwe, Yahve, YHWH, יהוה, Jehova, tetragramma, tetragrama, Boh Stvoritel, Stvoriteľ, KYPIOC, KC, Hospod, Adonaj, Adonay, אדני, Pán, Pan, preklad Septuaginta, Starý Zákon, Nový Zákon, hebrejčina, gréčtina, inšpirovaný text, inspirovany, biblické skratky, bombastický objav, Timkovic, Timkovič, OSBM, otcovia baziliani, Biblia, Sväté Písmo, jehovisti, svedkovia Jehovovi, manuskript, manuscript, presväta Trojica,
Zedad likes this.