Clicks1.2K

BUĎTE PRIPRAVENÍ NEBO UŽ ZOSTUPUJE K ZEMI, ZÁZRAK JE UŽ VO SVETE, VAŠE OČI ZAŽIJÚ OSVIETENIE SVEDOMIA.

Laudetur Iesus Christus.

Carbonia

Buďte pripravený Nebo už zostupuje k Zemi, zázrak je už vo svete, vaše oči zažijú Osvietenie svedomia.

Najsvätejšia Mária: Najsvätejšia Mária s vami. Milovaní synovia, pripravte vaše srdcia, všetko čo vám bolo zjavené sa o chvíľu uskutoční. Buďte pripravení so sandálmi na nohách, opásanými bokmi a palicou v ruke. Kráľ kráľov sa domáha svojich synov, chce ich mať pri sebe, chce ich vo svojom Novom Kráľovstve, ... kňazmi naveky! Toto je čas skúšok, ale Božie deti dostanú pomoc z Neba.

Ježiš: Detičky, Moje Najsvätejšie Srdce je plné smútku, Moja Bolesť je nekonečná zatiaľ čo pozorujem toto ľudstvo už viac neverí v Syna Človeka, nehľadá Ho, žije jeden uponáhľaný život, bez všetkého sa oddáva nečistote.

Pravda kričí svoju bolesť, ale žiaden človek nepočúva jej plač. Človek je ponorený do pozemských vecí, žije ešte projektujúc si vlastnú budúcnosť ne tejto Planéte.

Moje úbohé deti, koľko bolesti v Mojom Srdci vďaka vášmu odmietaniu Mňa, vášho Boha Stvoriteľa, ...vybrali ste si jednoduchšiu cestu, ale nebudete mať večný život, váš život skončí tu, v odmietaní Otca, ktorý na vás hľadí z výsosti svojho Neba, a nevidí váš návrat k Nemu.

Najsvätejšia Mária: Detičky, dnes som zvláštne s vami, som oblečená do svetla a lásky a vyžarujem z Môjho Srdca nekonečnú lásku k vašim srdciam. Žehnám vás a hladím vás, aby som vám dala Moje utešenie

Dopredu Moje malé stvorenia, som s vami a s vami povediem túto záverečnú bitku proti Satanovi, vložím do vás Silu a Štít:
Prichádzam v Najsvätejšom Ježišovom mene a prinášam vám Najsvätejšiu Duchovnú Eucharistiu.

Nemajte strach deti Moje, Ja som s vami a nekonečne vás milujem, poznám vaše bolesti, vaše potreby, a poznám aj vašu veľkú vieru v Ježiša.
Ste Jeho najkrajšie drahokamy, tie, ktoré si On drží tesne pri svojom Srdci: bozkáva ich, nepretržite ich hladí a pomáha im vstať z ich každodenných pádov, ...Jeho pohľad stále bdie nad vami!

Milované deti, čoskoro uvidíte Jeho zásah vo vašom živote, ktorý bude premenený, stanete sa ľuďmi nekonečnej veľkosti ,pretože budete obklopený jeho Božským svetlom, budete tvoriť súčasť večného života vo večnosti a budete šťastní naveky.

Život na tejto Zemi je na svojom konci, toto strašné divadlo Satanovho človeka čoskoro zmizne, aby zanechalo miesto nekonečnej Nádhere Boha Stvoriteľa.

Veľmi potrebujem vašu lásku a vyzývam vás k odvahe v tejto vojnovej výprave. Milujte sa navzájom ako bratia, a nikdy nesúďte.
Boh vidí a postará sa o všetko a na všetkých svojich rozprestrie svoje dobro.
Priblížte sa ku Mne s láskou a Ja vás dovediem tam, kde tečie mlieko a med.

Ježiš: Krutosť človeka sa už stala neznesiteľnou v Mojich očiach, nemôžem už viac čakať, čas je zavŕšený, ...nezískam tých synov, ktorí sa už predali nepriateľovi, preto už nemá zmysel viac čakať, toto je čas v ktorom Ja zasiahnem, aby som si opäť vzal to čo Mi patrí a otvoril brány Mojej záhrady všetkým mojím deťom. Satanovi sa už skončil jeho čas, jeho plán stroskotal, JA SOM! A JA SOM hovorí svoje Stačí!

Buďte pripravený Nebo už zostupuje k Zemi, zázrak je už vo svete, vaše oči zažijú Osvietenie svedomia.

Neprestajné Milosrdenstvo, Neprestajná Láska, slúžte Mi, ako Ja vás žiadam. Nič nezostane z tohto sveta, z toho čo poznáte, Ja všetko premením, vymažem zlo a vložím Pečať Lásky na všetko čo Ja opäť stvorím.

Deti moje, váš Boh sa vás pýta, ste si vedomí Môjho volania? Ak ste si vedomí, tak sa správajte podľa Mojej Vôle a nie podľa vašej, dajte Boha na prvé miesto vo vašom živote a počúvajte každú Jeho sťažnosť, aby do vás mohlo vstúpiť Jeho milosrdenstvo a Jeho láska.
Archa zmluvy Pána!


Moje milované deti vášho Ježiša, dokonale vás značím vo Mne a pečatím si vás do Môjho Najsvätejšieho Srdca. Bdejte, pretože z nenazdania sa zjaví ohlušujúci hrom a celá Zem sa bude triasť, ale to čo sa bude najviac otriasať, budú srdcia tých, ktorí Ma odmietli.

Boh Je! Boh existuje! On Je! Dopredu ľud môj, dopredu môj Izrael, ajhľa Ja prichádzam, prichádzam, aby som všetko označil vo Mne.

Milujem vás, žehnám vás, a vyzývam vás, aby ste boli, ako vás Ja žiadam. Kráčajte v tomto Mojom volaní v bratskej láske.

Boh vás žiada, aby ste pokračovali vo vykonávaní Jeho prianí, aby ste podporovali jeho Plán a nie ten satanov.

Požehnanie a milosť, milované deti moje. Amen!
ekans
nevydávej to, co církev neschválila za zjevení PM, lháři
Petrvs Romanvs Fidelis
Ste ako farizeji a zákonníci a nemáte otvorené srdcia pre Božiu Pravdu....preto ju ani neprijmete
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Petrvs Romanvs Fidelis
To satan je vo vás, keď urážate Nebeskú Matku, on vie, že jeho čas sa už končí, budem sa modliť za vašu dušu

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
F.L.Věk
Satanovo rouhání převlečeného za anděla světla - královnu nebes.