Maja 21
206
Po opowiedzeniu krótkiej historii o kardynale Rosalesie i proszeniu o modlitwę za starszych członków duchowieństwa, kardynał Tagle był zaskoczony widząc swojego mentora ks. Arevalo, SJ jak klęka i …More
Po opowiedzeniu krótkiej historii o kardynale Rosalesie i proszeniu o modlitwę za starszych członków duchowieństwa, kardynał Tagle był zaskoczony widząc swojego mentora ks. Arevalo, SJ jak klęka i prosi o błogosławieństwo.
Tutaj uczeń każe swojemu mentorowi powstać, pozornie przypominając temu drugiemu, że to on pomógł kardynałowi dojść do miejsca, w którym jest.

Mateusza 10:24
"Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana."