34:28
henryk33
638
2022 rok - Matka Boża nie ukrywa, ten rok będzie niezwykle trudny