Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
884

Módlcie się, bo ekonomia się załamie, a ludy powstaną przeciwko władcom. W kościele Mojego Syna wybucha kłótnia. Orędzie Najświętszej Maryi Panny do ukochanej córki Luz de Maria.

Błogosławię was, umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca. Moje Niepokalane Serce pragnie Cię w nim zatrzymać, aby Cię chronić.

Musisz spojrzeć na siebie i zbadać siebie, aby zobaczyć, że to nawrócenie wzmacnia twoją wiarę. To, co pomaga ci żyć „w duchu i w prawdzie” (J 4, 23), to patrzeć na siebie całkowicie otwarcie i być wobec siebie szczerym. W ten sposób nauczysz się również bardziej przywiązywać się do boskości i dystansować się od doczesnych rzeczy.

Ukochane dzieci: Żyjecie teraz w niebezpiecznych czasach, kiedy zło rozprzestrzenia swoją truciznę. Jednak ta trucizna nie zabija cię od razu, a jedynie bardzo powoli. Zło upodobało sobie cierpienie ludu Bożego i dlatego, dzieci, musicie się przygotować, aby nie ulec chwilom pokusy.

Jesteś natychmiast uciszony, ponieważ światowa władza nie toleruje krytyki ani prawdy, aby cię przeniknąć. Zwróć uwagę na język, którym rządy zwracają się do swoich obywateli. Ponieważ ta jedność przyniesie wielkie cierpienie wiernym Mojego Syna.

Nie bój się; Mój syn nie pozostawi cię bezbronnym. Chóry aniołów chronią cię, a ta matka wstawia się za tobą. Osądzaj swoje czyny i uczynki zgodnie z prawdziwą [tradycyjną] nauką kościoła, aby Wieczne Odkupienie nie zaszło dla ciebie zbyt daleko. Ponieważ tak się stanie, jeśli nie będziesz postępować zgodnie z wolą Boga.

Módlcie się, rozważajcie i zachowujcie spokój i spokój w sobie. Ważne jest, aby trzymać się z dala od ogłuszającego hałasu codziennego życia. Musisz wytrwale ćwiczyć pozostawanie w środku. Jest to pilnie potrzebne, abyś mógł jasno widzieć, właściwie myśleć i działać rozważnie.

Zło porusza morze ludzkiej woli i lud Boży musi teraz być ostrożny. Podnieś flagę wierności Trójcy Przenajświętszej, wzmocnij swoją wiarę i weź udział we wspólnocie wiary. Chrońcie się wzajemnie w jedności z Moim Synem. Walka się zaostrza. Zło chce unicestwić dobro i dlatego sieje spustoszenie wśród ludu Mojego Syna.

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

Módlcie się za Amerykę Środkową, zostanie ona gwałtownie wstrząśnięta.

Módlcie się, módlcie się; ekonomia się załamuje, a ludy powstają przeciwko władcom.

Módlcie się, módlcie się; wulkany budzą się i uniemożliwiają dotarcie światła słonecznego do ziemi.

Módlcie się, módlcie się; W kościele Mojego Syna wybucha kłótnia.

To są złe czasy dla ludu Mojego Syna, ale właśnie w tych czasach dobry syn tej Matki jest również dobrym uczniem i nie odchodzi od krzyża chwały.

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca, koniecznie wzmocnijcie swój system odpornościowy, ponieważ plaga jest nieustanna. Roślinę bylicy bylicy należy wtedy przyjmować jako herbatę lub napar.

Błogosławię was Moim Niepokalanym Sercem. Jestem z tobą; nie jesteś sam. Matka Maryja.

Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.

Przesłanie św. Michała Archanioła do Luz de Maria. 12 kwietnia 2021