Clicks303

Hľadajte, Pýtajte si a Čakajte

Hľadajte, Pýtajte si a Čakajte - 11. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Každý musíte Hľadať a Pýtať si Moju Radu (Konzultáciu) a Čakať na Mňa, aby ste Počuli Odo Mňa a budete Prijímať v Mojom Čase. Buďte v Pokoji a buďte Trpezliví, pretože Môj Čas Nie je vaším časom. Všetko už Poznám. Riadim. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Majte Vieru vo Mňa a Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie. Čakajte na Moju Radu.

Neskúšajte ísť Predo Mnou, čakajte, pretože Ja Idem Pred vami, aby som vám Ukazoval Cestu, Spravil kľukaté miesta priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere podľa Môjho Plánu a Účelu a v Mojom Určenom Čase. Načasovanie znamená všetko v týchto dňoch, lebo dni sú zlé a satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Čakajte Trpezlivo na Moje Inštrukcie a Usmernenia, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa buď Učinená, ako vás Osobne Oboznamujem a Vediem, každý krok Cesty až do konca. Berte si postupne deň za dňom a krok za krokom. Neoneskorujte sa Za Mnou ale Nasledujte Ma, Moju Cestu vo Viere.

Hľadajte Ma s celým vaším srdcom, Pýtajte si a Čakajte na Mňa. Ja Rozprávam v Mojom Čase ako Ja Chcem. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách. Buďte Pevní vo vašej Viere. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, v to Kto Som a v to, Čo Dokážem Urobiť. Ja Sa Nemením. Stále Robím Neočakávané, Nemožné, Nadprirodzené, Neobyčajné a Bezprecedentné, Mojou Cestou, pretože Som Všemocný. Budem Oslávený.

Nestrácajte nádej Ani odvahu. Držte si Vieru. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Som Nekonečný a Všemohúci. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi.

youtube.com/watch?v=PzivPfNuI2E
Public domain