Ewelina Anna
335

Symbole - mają znaczenie, czy nie?

Dlaczego tak bardzo porusza nas dwuznacznośc różnych symboli? Ponieważ symbole i znaki niosą ze sobą rzeczywistość duchową. W naszym świecie materia przenika się z duchem. Sami jesteśmy stworzeniami duchowo - cielesnymi, i jedna rzeczywistość wpływa na drugą.

Stąd znaki, symbole i gesty, które odnosza się do rzeczywistości Boga, realizują Jego obecność w świecie. Przywołują Go, oddają Jemu władzę również w naszej materialnej rzeczywistości. Dlatego modlitwa, wiara, miłość przemieniają bezpośrednio albo pośrednio nie tylko nasze umysły ale również ciała, i otoczenie. Tak samo dzieje się, kiedy używamy symboli kierowanych w stronę duchów przeciwnych Bogu - przywołujemy obecność szatana nad rzeczywistością naszych dusz, umysłów, ciał i w naszym otoczeniu, Nie jest więc bez znaczenia, jakie wykonujemy gesty. Nie jest bez znaczenia, jakimi przedmiotami się otaczamy i jakie symbole nam towarzyszą.