Clicks971
przeciwherezjom

List Episkopatu przeciw Niedzieli Miłosierdzia Bożego!

Tak po prostu – przeciw. I przeciwko zatwierdzonemu uroczyście kultowi Bożego Miłosierdzia przez św. Papieża Jana Pawła II. (Sprzeciw wobec stosunkowo świeżej, ale już Tradycji Kościoła – czyżby apostazja na dobre???) Istotą tego kultu (to dla tych, co nie wiedzą lub zapomnieli) szczególnie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jest modlitwa właśnie o to Miłosierdzie Boże dla nas samych i całego świata.

Dla zdziwionych. Przede wszystkim we wstępie listu KEP jest zachęta, by nie starać się o Boże Miłosierdzie dla nas i świata, bo rzekomo już je mamy w garści. Bzdura!!! Ile jest grzechu i cierpienia na świecie – każdy to widzi. List KEP wcale nie nawołuje (przypomina) o modlitwie prośby o Miłosierdzie Boże, tylko proponuje się namiastkę – pełnienie czynów humanitarnych. Podano nawet absurdalny przykład wspaniałej i wielkiej działalności Caritas jakoby pomoc otrzymało (aż!!!!) 2000 rodzin. Przecież to kropla w morzu wobec potrzeb pomocowych dla Syryjczyków. Naprawdę potrzeba niewielkiej wiary, żeby zdać sobie sprawę, że o wiele więcej może Bóg w swoim Miłosierdziu zdziałać w sprawie Syrii i nie tylko może, ale i to uczyni jeśli będziemy się modlić dziś w godzinie Miłosierdzia Bożego (15.00) o łaski dla świata, niż gdy wrzucimy nawet stówę do puszki. Nie odżegnuję tu nikogo od dobroczynności, bo to można i należy czynić, ale bez jedności z Kościołem (sprzeciw Nauce Kościoła jest odłączaniem się od Kościoła), bez jedności z Bogiem i modlitwy to jest to warte mniej niż śmieci.

I jeszcze jedno. Kościół nie jest instytucją humanitarną i to nie jest Jego celem. Celem Chrystusowego Kościoła jest walka o zbawienie dusz, walka o każdego z nas, o każdego grzesznika, aby wszyscy dostąpili Bożego Miłosierdzia.