03:55
Clicks696
Stano Kobella
1
Proroctvo: Čo mi Pán povedal - 1. januára 2019 - od Pána prijal a zdieľal Ján "Justice" Boshoff Ježiš Kristus prichádza. Jeho Kráľovstvo, Božie kráľovstvo prichádza. Tí ktorí sú znovuzrodení, VIDIA …More
Proroctvo: Čo mi Pán povedal - 1. januára 2019 - od Pána prijal a zdieľal Ján "Justice" Boshoff

Ježiš Kristus prichádza. Jeho Kráľovstvo, Božie kráľovstvo prichádza.

Tí ktorí sú znovuzrodení, VIDIA Jeho kráľovstvo. POČUJÚ Jeho HLAS a SLÚŽIA Mu. Sú deťmi Boha, SYNMI a DCÉRAMI Božieho Kráľovstva.

Pán vypľuje vlažnú cirkev zo Svojich úst. Zničí svetské cirkvi a ich vodcovia budú vypletí.

Ježiš povedal: "Každá rastlina, ktorú nezasadil Môj Nebeský Otec, bude vytrhnutá aj s koreňmi." Matúš 15:13.

Toto vraví Pán:

"Ich cirkvi im budú vzaté. Ich vodcovia budú odhalení ako zvodcovia, ktorými sú. Mnohí budú odstránení, budú vyťatí, zomrú. Nevarovali stratených. Dokonca hoci poznali pravdu, nerozprávali ju. Prekrúcali pravdu a klamali ľuďom. Zviedli ich z cesty. Kázali ich vlastné úvahy a rozprávali to, čo ľudia chceli počuť.

Obohacovali sa a nebojovali za utláčaných, nebojovali za nevinné deti masakrované v materskom lone. Žehnali tým, ktorí robia vojnu a zabíjali nevinných a bojovali proti tým, ktorí rozprávajú pravdu. Prenasledovali a hanobili Mojich sluhov, ktorých som Ja určil. Znesväcovali Moje Meno ich smilnením so svetom. Zneucťovali Sväté miesto.

Prišiel čas ich súdu. Budú vyzlečení a vyťatí. Mnohí budú pobehovať okolo v zúfalstve, pretože ich klamajúci vodcovia už viac nebudú. Tí, v ktorých dôverovali a ktorých si zvolili nasledovať, pretože milovali lži.

Mnohí zomrú na zlyhanie srdca. Budú zasiahnutí strachom, pretože falošné proroctvá a lži ich vodcov sa ukážu nepravdivé. Budú Ma preklínať, živého Boha, ale oni sami si zvolili lži miesto Mňa. Vkladali svoju dôveru do samých seba a do omylných ľudí, ale Mňa odmietli.

Zomrú vo svojich hriechoch, pretože radšej nasledovali učenia ľudí, než aby poslúchli Moje slová.

Moje kráľovstvo bude založené. Pravda a spravodlivosť budú založené. Ja prichádzam odplatiť každému podľa jeho skutkov, dobrých či zlých.

Mnohí budú vzatí von. Prebuďte sa a hľadajte Ma, kým môžete. Odvráťte sa od skazenosti, kajajte sa a poslúchajte Moje slová, inak zahyniete."


Toto mi Pán povedal.

Nech vás Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=HRen27TCwto
Public domain
NiNa .b shares this
28