Clicks9
lv.news

Bīskaps seko Kristum? Nē, viņš seko gubernatoram

Ļubokas bīskaps Roberts Koerverss, Teksasā, 2. aprīlī (paziņojums zemāk) mainīja savu svētdienas rīkojumu, kas aizliedz priesteriem uzklausīt grēksūdzes.

Iemesls: Teksasas gubernators, katoļticīgais Gregs Abots, otrdien baznīcas atzina par “svarīgiem pakalpojumiem”.

Koerverss pats bija aizliedzis grēksūdzes bez iepriekšējām direktīvām.

#newsSjiyclkrlu

1
2