Edward7
12.3K

Kanibalizm, skażenie i genetyczna modyfikacja: zła obietnica „szczepionki” i biotechnologi

„Postęp technologiczny jest jak siekiera w rękach patologicznego przestępcy”. ~ Alberta Einsteina

Podczas gdy powyższy cytat można łatwo odrzucić jako „negujący postęp”, sentyment niezadowolonego działacza anty-GMO, faktem jest, że pochodzi on od naukowca reprezentującego uosobienie zachodniej racjonalności i osiągnięć.Być może Einstein zastanawiał się nad nieuchronnymi egzystencjalnymi konsekwencjami tak zwanego „ imperatywu technologicznego” – cokolwiek można zrobić, zostanie zrobione. Zasadniczo amoralne i irracjonalne siły ekonomiczne i polityczne napędzają gorączkowe tempo technologii, wprowadzając pewne arbitralne okrucieństwo i nierównowagę we wszystkim, z czym się stykają.

W naszym nieustannym dążeniu do „udoskonalania natury (chęć bycia Stwórcą)” w imię bardzo rozreklamowanych, „ratujących życie” biotechnologicznych innowacji, granica między tym, co humanitarne, a tym, co nieludzkie, zostaje ostatecznie przekroczona i wydaje się, że nie ma odwrotu. Na przykład zanieczyszczenie biologiczne spowodowane wadliwymi lub niebezpiecznymi genami GMO jest praktycznie niemożliwe do odwrócenia, gdy zostaną one uwolnione do biosfery; nie można „przypomnieć sobie” (to co było) przed wadliwym genem, tak jak można to zrobić w przypadku naprawy samochodu.

Nie możemy też usunąć z naszych ciał ukrytych wirusów (np. małpiego wirusa nr 40 (SV40)), które skaziły miliony szczepionek przeciwko polio pierwszej generacji. Pod wieloma względami nasza moralność cierpi z powodu tych samych podatności. Kiedy już przekroczyliśmy pewną granicę – czy to kradzież, kłamstwo, coś gorszego itp. – trudno, jeśli nie niemożliwe, „cofnąć się” i odzyskać poprzednią niewinność. Taka jest ludzka kondycja. I właśnie dlatego musimy dokładnie rozważyć medyczno-etyczne implikacje nowych technologii, których rozwoju musimy najpierw być świadomi , aby kierować, regulować, a czasem kończyć.

Społeczność naukowa podejmuje działania na rzecz klonowania zarodków do celów medycznych

Na przykład niewielu wie, że klonowanie ludzkich embrionów w „celach terapeutycznych” zostało zalegalizowane w Wielkiej Brytanii w styczniu 2001 r. dzięki poprawce do ustawy o embriologii człowieka. [i] Niedługo potem, w sierpniu 2004 r., Urząd ds. Płodności i Embriologii Człowieka (HFEA) zatwierdził pierwszą licencję na klonowanie ludzkich embrionów w Wielkiej Brytanii. Media donosiły wówczas, że zmiany prawne skutkowałyby wykorzystaniem sklonowanych embrionów ludzkich do stworzenia „zapasowych części ciała”.

W artykule opublikowanym w 2000 roku zatytułowanym „Biotech Cannabalism” [ii] dr C. Ben Mitchell zastanawia się nad ruchem popierającym klonowanie, cytując uzasadnienie jego zwolennika: „Gdyby można było użyć tkanki z ludzkich embrionów, aby uratować setki istnień ludzkich, musi istnieć moralny imperatyw, aby to zrobić”. Mitchell nie zgadza się z tym, odpowiadając: „[C] tworzenie istoty ludzkiej w celu zabicia tej osoby dla zdrowia innej istoty ludzkiej brzmi bardzo podobnie do kanibalizmu, tylko gorzej”.

Wzywanie do szczepionek z abortowanych płodów/dzieci Czym one są: kanibalizmem

Podczas gdy kanibalizm jest uważany przez większość współczesnych społeczeństw za coś ostatecznego, wyraz niecywilizowanych lub barbarzyńskich zachowań, jest on nieodłącznym elementem wielu najbardziej cenionych biotechnologicznych i medycznych innowacji świata zachodniego. Prawdopodobnie najbardziej „branym za pewnik” tego przykładem jest użycie żywych linii komórkowych płodów pochodzących z aborcji indukowanych do produkcji szczepionek.

Znane jako szczepionki z komórek diploidalnych (komórki diploidalne mają dwa (di-)zestawy chromosomów odziedziczone po ludzkiej matce i ojcu), są nieciągłe (w przeciwieństwie do komórek rakowych) i dlatego muszą być stale zastępowane, tj. nowa, żywa tkanka płodu/dziecka z aborcji , które należy okresowo zbierać/zabijać . Znaczna część harmonogramu szczepień CDC wymaga stosowania tych szczepionek pochodzących od ludzkich płodów/dzieci, a są to: różyczka, odra, świnka, wścieklizna, polio, ospa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, ospa wietrzna i półpasiec

.

Ponadto tak zwane „skażone aborcją szczepionki” wyhodowane na transformowanych komórkach płodowych (293, PER.C6) są w trakcie opracowywania, w tym: „wirusy grypy, syncytialny układ oddechowy i wirusy paragrypy, HIV, wirus Zachodniego Nilu, Ebola, Marburg i Lassa wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, pryszczycy, japońskiego zapalenia mózgu, dengi, gruźlicy, wąglika, dżumy, tężca i malarii”(i covid ). . [iii]

Niestety, dla milionów ludzi, którzy uważają, że wstrzykiwanie biologicznych pochodnych żywych komórek płodowych z aborcji do ich ciał lub ich dzieci jest moralnie naganne, coraz bardziej drakoński establishment biomedyczny albo naciska, zmusza, albo nakazuje, aby to się stało, używając błędnej koncepcji „odporności stadnej” ”. ” i towarzyszące temu obawy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego mają pierwszeństwo przed indywidualnym prawem do odmowy. A większość jest zupełnie nieświadoma, że abortowane komórki są używane i wstrzykiwane do ich ciał, ponieważ medyczna etyczna zasada świadomej zgody pozostaje właśnie tym: zasadą, której nie praktykuje się regularnie.

Co więcej, poza oczywistymi moralnymi/religijnymi/filozoficznymi powodami przemawiającymi za odrzuceniem szczepionek pochodzących z abortowanych komórek płodowych, istnieją realne problemy zdrowotne związane z wprowadzeniem tego typu materiału biologicznego do organizmu ludzkiego, które w dużej mierze uważane są za tabu. Bardziej szczegółowo odniosłem się do tej trudnej moralnej sprzeczności w moim artykule: Pro-Life AND Pro-Vaccine?

Biofarmacja: koniec wyboru dla tych, którzy nie chcą spożywać ludzkich białek
Innym sposobem, w jaki mroczne widmo kanibalizmu powraca w naszym życiu, są intensywne inwestycje biotechnologii w technologie biofarmaceutyczne. Biofarmacja, znana również jako rolnictwo molekularne, polega na tworzeniu GMO „wytwarzających leki” poprzez wstawianie genu kodującego przydatne farmaceutyki lub produkty biologiczne (np. przeciwciała, laktoferynę) do roślin żywicielskich, owadów lub zwierząt, które naturalnie nie wykazują ekspresji tych genów. Narastają obawy związane z niezamierzonymi, niepożądanymi skutkami tej technologii, przede wszystkim dlatego, że po wprowadzeniu genów do organizmów poddanych próbom laboratoryjnym lub terenowym ich ucieczka do biosfery jest nie tylko możliwa, ale statystycznie nieunikniona. Jak widzieliśmy w przypadku upraw GMO, skażenie jest domyślną strategią biznesową dla interesariuszy biotechnologicznych , których rośliny GM zapylają (niektórzy mówią „ biorap ”) rośliny organiczne lub dzikie, czyniąc je również GMO.

Oznacza to, że – bez użycia „ technologii terminatora ”, która uniemożliwia roślinom reprodukcję – niezawodne powstrzymanie GM jest niemożliwe. W końcu wszyscy będziemy narażeni na te rośliny, owady i zwierzęta GMO w takiej czy innej formie. Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem biofarmaceutycznych „ jadalnych szczepionek ”, które zawierają śmiercionośne wektory wirusowe lub bakteryjne. Oczywiście zanieczyszczenie biologiczne powstałe w wyniku wprowadzenia tych genów do roślin tradycyjnie używanych do spożycia przez ludzi, które mogłyby znaleźć się w żywności dla ludzi, może spowodować zagrażające życiu problemy zdrowotne.

Ale jadalne szczepionki to tylko podzbiór produktów biofarmaceutycznych w fazie rozwojowej. Istnieje szeroka gama ludzkich białek, które są „farmowane” przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych zwierząt, w których zachodzi ekspresja ludzkich genów, jako „bioreaktorów”. Poniżej znajduje się niewielka próbka biofarmaceutycznych organizmów w fazie rozwoju, które w przyszłości mogą doprowadzić do nieumyślnego spożycia ludzkiego białka (technicznie rzecz ujmując, kanibalizmu):

GMO Byka wykazujące ekspresję ludzkiej laktoferyny w swoich tkankach, przeznaczone do spożycia przez ludzi. [iv]

GMO Myszy eksprymujące ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów-makrofagów pod kontrolą koziego genu (kozi gen kazeiny alfa-S1). [v]

GMO Mleko bydlęce, w którym zachodzi ekspresja białek ludzkiego mleka matki, ludzkiej α-laktoalbuminy (TC-LA), laktoferyny (TC-LF) lub lizozymu (TC-LZ). [widział]

Świnie GMO zaprojektowane do ekspresji ludzkiej α-galaktozydazy . [VII]

GMO Kurczaka zaprojektowane do ekspresji ludzkiego aktywatora plazminogenu typu urokinazy . [viii]

GMO Kurczaka zaprojektowane do ekspresji ludzkiego parathormonu . [ix]

Muchy GMO wykazujące ekspresję genów receptora ludzkiego smaku . [x]

Komórki jedwabnika GMO wyrażające ludzkie glikoproteiny . [xi]

GMO Pomidorów wykazujące ekspresję białka ludzkiego mózgu ( ludzkiej β-sekretazy). [xii]

GMO Tytoniu wykazujący ekspresję ludzkiej erytropoetyny przeznaczony do leczenia uszkodzeń tkanek. [xiii]

GMO Tytoniu wykazujący ekspresję ludzkiego interferonu alfa przeznaczony do użytku medycznego. [XIV]

GMO Drożdże wykazujące ekspresję ludzkiej apolipoproteiny A-II przeznaczone do badań. [xv]

GMO Sałaty i cykoria wykazujące ekspresję ludzkiego interferonu alfa przeznaczone do użytku medycznego. [xvi]

GMO Nasiona rzepaku wykazujące ekspresję ludzkiego interferonu alfa przeznaczone do użytku medycznego. [XVII]

GMO Ryżu z ekspresją ludzkiej albuminy surowicy (białka krwi) przeznaczony do celów medycznych. [xviii]

GMO Ryżu wyrażający ludzką laktoferynę przeznaczony do użytku medycznego. [XIX]

GMO Ryżu wykazujący ekspresję ludzkiego enzymu CYP1A1 (znajdującego się w łożysku i wątrobie) mający pomóc w usuwaniu pestycydów z gleby. [xx]

GMO Ryżu wykazujący ekspresję ludzkiego amyloidu β-peptydu „ białka mózgowego choroby Alzheimera ” przeznaczony jako roślina do produkcji szczepionek doustnych. [XXI]

Wraz z biotechnologią wplatającą się w sieć życia, arbitralnie umieszczonymi ludzkimi genami i ich produktami biologicznymi, kanibalizm (spożycie ludzkich białek) stanie się w przyszłości nieuniknionym zjawiskiem. Pytanie brzmi, czy poprzemy tę przeróbkę bardzo molekularnej i genetycznej infrastruktury życia, czy też będziemy udawać, że nie doprowadzi to również do genetycznej modyfikacji naszych własnych ciał.

[i] BBCNews.com , Naukowcy otrzymali zgodę na klonowanie, 11 sierpnia 2004 r.
[ii] Centrum Bioetyki i Godności Człowieka , Biotech Cannabalism, 4 kwietnia 2000
[iii] José Luis Redondo Calderón. [Szczepionki, biotechnologia i ich związek z indukowaniem aborcji]. Quad Bioet. 2008 maj-sierpień;19(66):321-53. PMID: 18611078
[iv] Jie Zhao, Jianxiang Xu, Jianwu Wang, Ning Li. Analiza składu odżywczego mięsa buhajów transgenicznych zawierających ludzką laktoferynę.
[v] GMI-Cyt.:
IA Burkov, IA Serova, NR Battulin, AV Smirnov, IV Babkin, LE Andreeva, GA Dvoryanchikov, OL Serov. Ekspresja genu ludzkiego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (hGM-CSF) pod kontrolą sekwencji regulatorowej 5′ genu koziej alfa-S1-kazeiny z elementem MAR i bez elementu MAR u myszy transgenicznych.
[vi] Ran Zhang, Chengdong Guo, Shunchao Sui, Tian Yu, Jianwu Wang, Ning Li. Kompleksowa ocena składu mleka transgenicznego sklonowanego bydła.
[vii] J Zeyland, B Gawrońska, W Juzwa, J Jura, A Nowak, R Słomski, Z Smorąg, M Szalata, A Woźniak, D Lipiński. Transgeniczne świnie zaprojektowane do ekspresji ludzkiej α-galaktozydazy w celu uniknięcia humoralnego odrzucenia ksenoprzeszczepu.
[viii] Sung Ho Lee, Mukesh Kumar Gupta, Young Tae Ho, Teoan Kim, Hoon Taek Lee. Transgeniczne kurczęta wykazujące ekspresję ludzkiego aktywatora plazminogenu typu urokinazy.
[ix] SH Lee, MK Gupta, DW Han, SY Han, SJ Uhm, T Kim, HT Lee. Rozwój transgenicznych kurcząt wykazujących ekspresję ludzkiego parathormonu pod kontrolą wszechobecnego promotora przy użyciu systemu wektorów retrowirusowych.
[x] Ryota Adachi, Yuko Sasaki, Hiromi Morita, Michio Komai, Hitoshi Shirakawa, Tomoko Goto, Akira Furuyama, Kunio Isono. Analiza behawioralna transformantów Drosophila wyrażających geny ludzkiego receptora smaku w neuronach receptora smaku.
[xi] Jia-Biao Hu, Peng Zhang, Mei-Xian Wang, Fang Zhou, Yan-Shan Niu, Yun-Gen Miao. Transgeniczna linia komórkowa Bm pochodzącej z transpozonu piggyBac ukierunkowanej ekspresji humanizowanych glikoprotein poprzez N-glikozylację.
[xii] HS Kim, JW Youm, KB Moon, JH Ha, YH Kim, H Joung, JH Jeon. Analiza ekspresji ludzkiej β-sekretazy w transgenicznych owocach pomidora.
[xiii] Farooqahmed S Kittur, Mamudou Bah, Stephanie Archer-Hartmann, Chiu-Yueh Hung, Parastoo Azadi, Mayumi Ishihara, David C Sane, Jiahua Xie. Cytoprotekcyjne działanie rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny wytwarzanej w transgenicznych roślinach tytoniu.
[xiv] IM Gerasymenko, LO Sakhno, MG Mazur, YV Sheludko. Multipleksowy test pcr do wykrywania genu ludzkiego interferonu alfa2b w roślinach transgenicznych.
[xv] Manman Su, Yitian Qi, Mingxing Wang, Weiqin Chang, Shuang Peng, Tianmin Xu, Dingding Wang Ekspresja i oczyszczanie rekombinowanej ludzkiej apolipoproteiny A-II w Pichia pastoris.
[xvi] NA Matveeva, Iu I Kudriavets, AA Likhova, AM Shakhovskiĭ, NA Bezdenezhnykh, E Iu Kvasko. Tytuł oryginału: Aktywność przeciwwirusowa ekstraktów roślin transgenicznych cichory i sałaty z genem ludzkiego interferonu alfa-2b.
[xvii] LO Sakhno, OY Kvasko, ZM Olewinska, MY Spivak, MV Kuchuk. Stworzenie transgenicznych roślin Brassica napus L. wykazujących ekspresję genu ludzkiego interferonu alfa 2b.
[xviii] Qing Zhang, Hui Yu, Feng-Zhen Zhang, Zhi-Cheng Shen. Ekspresja i oczyszczanie rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej z selektywnie terminowalnego transgenicznego ryżu.
[xix] Chaoyang Lin, Peng Nie, Wei Lu, Qing Zhang, Jing Li, Zhicheng Shen. Selektywnie terminowana transgeniczna linia ryżu wyrażająca ludzką laktoferynę.
[xx] Hiroyuki Kawahigashi, Sakiko Hirose, Hideo Ohkawa, Yasunobu Ohkawa. Transgeniczne rośliny ryżu wykazujące ekspresję ludzkiego CYP1A1 remedium na herbicydy triazynowe, atrazynę i simazynę. J Agric Food Chem. 2005 lis 2;53(22):8557-64. PMID: 16248553
[xxi] Taiji Yoshida, Eiichi Kimura, Setsuo Koike, Jun Nojima, Eugene Futai, Noboru Sasagawa, Yuichiro Watanabe, Shoichi Ishiura. Ryż transgeniczny z ekspresją peptydu amyloidu β do doustnej immunizacji. Int J Biol Sci. 2011;7(3):301-7. Epub 2011 25 marca. PMID: 21448341

Sayer Ji Involuntary Cannibalism and Genetic Contamination for All – Biotech’s Evil Promise

Ludzkie komórki płodu, z aborcji w szczepionkach
Pfizer poprosił naukowców o zatajenie informacji o wykorzystaniu abort…
Aborcjonista zeznaje: dzieci rodzi się żywe, aby pobrać im narządy
W jaki sposób szczepionki przeciw Covid-19 są powiązane z aborcją?
Szczepionki z komórkami aborcyjnymi, ostatni krok satanizmu
Lukasz Lukasz Lukasz shares this
467