Clicks78
vi.news

Hồng Y Hummes:"Thượng hội đồng Amazon sẽ quyết định về đời sống độc thân"

Thượng hội đồng Amazon ở Rome sẽ thảo luận về việc bãi bỏ đời sống độc thân, Hồng y Cláudio Hummes nói với O Estado de Sao Paulo (ngày 22 tháng 3)

Hummes hy vọng sẽ đưa vào các linh mục đã kết hôn dưới cái cớ về tình hình "vô cùng cần thiết" [điều này tương đương với mánh khóe "trường hợp cá nhân" khét tiếng].

Khi được hỏi về nữ phó tế hoặc linh mục, Hummes nói rằng đây là một điều xa xôi hơn nhiều.

Tuyên truyền của Vatican vẫn tuyên bố rằng Thượng hội đồng là về "môi trường", "người nghèo" và "vùng Amazon".

Hình ảnh: Cláudio Hummes, © Agência Brasil, CC BY-SA, #newsIrffweyxbq