CHODIŤ „ZNAČKOVO“ OBLEČENÝ...OBLIECŤ SI KRISTA Pri krste si na seba obliekol Krista 😇. To je tá najväčšia kvalita, čo si človek môže obliecť. To je pravá značka, ktorá sa nosí, alebo chce nosiť.…More
CHODIŤ „ZNAČKOVO“ OBLEČENÝ...OBLIECŤ SI KRISTA

Pri krste si na seba obliekol Krista 😇. To je tá najväčšia kvalita, čo si človek môže obliecť. To je pravá značka, ktorá sa nosí, alebo chce nosiť. Či už v prevedení s názvom „pokoj v duši“, „láska“, „šťastie a radosť“, „perspektíva života“, alebo „večný život“. Za túto značku sa platí mnohonásobne viac, než za bežne dostupné oblečenie, s podobnými lákavými názvami, ale z inej ponuky. Veľkú časť za naše oblečenie zaplatil ten, ktorý bol na kríži bez šiat 🥺 . Ten tiež vyhlásil: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Mnohí ľudia - myslím tým pokrstených ľudí - boli značkovo oblečení. I napriek tomu zostáva otázkou: Prečo dnes veľa ľudí, i keď získali kvalitu života u Ježiša a s Ježišom, nakupujú skôr vo výpredaji u duchovných „stánkaroch“? Ak chceme chodiť oblečení „v Krista“ – a on je nepochybne „svetovou značkou“ – potom i my musíme niečo zaplatiť. Sme schopní mnoho obetovať, ak dospejeme k presvedčeniu, že Kristus, táto „svetová značka“, sa dobre nosí – keď zakúsime, čo je to život v Kristovi 🤗. Mŕtvole na oblečení nezáleží. V čom chodíme? Na začiatku života sme boli oblečení v Krista, potom často striedame oblečenie Božie s oblečením sveta, alebo dokonca i diabla. Do čoho sa oblieka svet? Je to márnivosť, bezmyšlienkovité prijímanie názoru druhých, lakomstvo, náhlenie, sebectvo, pýcha, hnev, život v mravnej špine, konzumný štýl, kariéra... To oblečenie často pochádza z „krajčírskej dielne diabla“. V Božej krajčírskej dielni nachádzame oblečenie s inými názvami. Sú to: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, tichosť a sebaovládanie (Gal 5, 22-23). A nezabudnime! Mŕtvola, tá nepremýšľa o oblečení, tej je jedno, do čoho ju oblečú! Pokiaľ ti je jedno, do čoho si duchovne oblečený – čo to o tvojom duchovnom živote napovedá? Čo to naznačuje? Keď pôjdeš von, teplo sa obleč! Túto vetu často počuť z úst rodičov, keď je chladno. Čím je chladnejšie, tým viac vrstiev odevu si obliekame. Dôvod je jednoduchý: aby sme si udržali vlastné telesné teplo, ktoré vytvára pumpujúce srdce, dýchajúce pľúca, prúdiaca krv. Čím náročnejšie je vonkajšie prostredie, do ktorého sa vydávame, tým viac záleží na dobrom oblečení. A prostredie, v ktorom sa ako kresťania máme dnes pohybovať, je naozaj veľmi náročné!

O to viac záleží na tom, aby sme boli „skutočne dobre oblečení“ – značkovo, v Krista
😍.

Inak neobstojíme. Za polárny kruh sa tiež nemôže človek vydať len v deravých teplákoch... Môže sa nám stať, že vzťah ku Kristovi, láska k druhým ľuďom, rozhodnutie konať dobré veci, chladnú. Proti tomuto ochladeniu životne dôležitých postojov je možné len jedno:
„ OBLEČ SI NA SEBA VIAC KRISTA“ 🙏 . Inak povedané: Tvoj život nech je viac naplnený modlitbou, čítaním evanjelia, ktoré premieňaš na skutky, prijímaním sviatostí. Významné miesto má sviatosť zmierenia, ktorá vracia našej duši pôvodnú krásu a oživuje „pôvodné farby“ kresťanského života. Časté prijímanie eucharistie nás zjednocuje s Kristom a dáva schopnosť žiť rovnaký štýl života, rovnaké zásady, postoje, vzťahy, ako žil Kristus.
Oblečený v Krista a nahlásený k trvalému pobytu v nebi.
A to je niečo veľké, čo nám rodičia svojim rozhodnutím nechať nás pokrstiť, sprostredkovali. Teraz už záleží len na nás...

P. Josef Havelka