Tadeusz Kaktus
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jeszcze są inne słówka łacińskie wprowadzone do polskiego języka przez wrogów Jezusa, dla pogardy Świętości np. ,,sedes'' i ,,spirytus'' 😡
Tadeusz Kaktus
Nie jestem językoznawcą, tym się powinni zająć specjaliści, bo to, że lotny duch i ulatniający się alkohol maja podobny źródłosłów nie jest dziwne. Ale zamiana imienia Boskiego na zaimek w porządku nie jest.
Tadeusz Kaktus
Ta forma nie wymieniania Imienia Jezus a zastępowania Go zaimkiem jako obowiązująca, nie jest dobra. Jest ona stworzona specjalnie i z pewnością oryginał tak nie brzmiał, ale ktoś go "uprościł", aby ubliżać Panu Jezusowi. W łacinie odmiana zaimka "ten, ta, to" w przypadku drugim, Genetivus, odpowiedniku polskiego dopełniacza, odpowiadającym na pytanie "kogo, czego?", w liczbie pojedyńczej, brzmi …More
Ta forma nie wymieniania Imienia Jezus a zastępowania Go zaimkiem jako obowiązująca, nie jest dobra. Jest ona stworzona specjalnie i z pewnością oryginał tak nie brzmiał, ale ktoś go "uprościł", aby ubliżać Panu Jezusowi. W łacinie odmiana zaimka "ten, ta, to" w przypadku drugim, Genetivus, odpowiedniku polskiego dopełniacza, odpowiadającym na pytanie "kogo, czego?", w liczbie pojedyńczej, brzmi w odniesieniu do rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego: huius, huius, huius. (odmiana ten, ta, to).

Z tego powodu w Polsce powstał wulgarny zwrot: ty huju. To wyraz pogardy, wskazania na kogoś: ten, jego ... z pogardą i obraźliwie. Chyba nie bez powodu Dzienniczek Siostry Faustyny nie zyskał przychylności Świętego Officium, a z pewnością intuicja osoby, która nie chce Imienia Pańskiego zamieniać na h.. jest uzasadniona.
Takie '"tykanie" Bogu jest niewłaściwe, i jeśliby naród polski znał łacinę, więcej by wiedział. Dlatego łacina jest wycięta z nauczania i świeckich a szczególnie księży, żeby takich rzeczy nie wiedzieli.

Jeśli kto się modli: Dla Pana Jezusa bolesnej Męki miej miłosierdzie … źle nie robi.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
podany przez ciebie link nie istnieje warszawskagazeta.pl/…katolickie-sfalszowaly-slowa-jezusa-do-sw-faustyny
Error 404 - strona zgubiła się!
Przepraszamy, ale strona której szukasz nie istnieje. Wróć lub przejrzyj nasze najnowsze artykuły.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Posoborowe absurdy

" PAN BÓG DAŁ OPOWIEDŹ. Mamy OSĄDZAĆ, wg 10 Przykazań, mamy OSĄDZAĆ wg "Aktu Miłośierdzia względem duszysciaga.pl/…78-93-uczynki_milosierdzia_wzgledem_ciala_i_duszy. Mamy OSĄDZAĆ za wzorem Apostołów w Biblii"
----------------
Więc ja osądzam ciebie, tylko według I Przykazania Bożego!

Twoje grzechy Przeciwko I Przykazaniu Bożemu:

-Publicznie krytykowałem prawdy …More
Posoborowe absurdy

" PAN BÓG DAŁ OPOWIEDŹ. Mamy OSĄDZAĆ, wg 10 Przykazań, mamy OSĄDZAĆ wg "Aktu Miłośierdzia względem duszysciaga.pl/…78-93-uczynki_milosierdzia_wzgledem_ciala_i_duszy. Mamy OSĄDZAĆ za wzorem Apostołów w Biblii"
----------------
Więc ja osądzam ciebie, tylko według I Przykazania Bożego!

Twoje grzechy Przeciwko I Przykazaniu Bożemu:

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) - (mw)
-Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem...\


*UWAGA!Umieszczone w nawiasach"zg"oznacza,że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła ,a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem.Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.

--------------------
Z tymi grzechami ciężkimi i grzechami zgorszenia
nie wolno przystępować do Komunii Świętej!

Radzę zapoznać się ze wszystkimi Przykazaniami Bożymi i zrobić porządny rachunek sumienia.
Rachunek sumienia
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, to są twoje grzechy przeciwko I Przykazaniu Bożemu!

Rachunek sumienia dla dorosłych - wzór I (zg) - grzech zgorszenia (mw) - grzech ciężki

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE- Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw …
More
VRS, to są twoje grzechy przeciwko I Przykazaniu Bożemu!

Rachunek sumienia dla dorosłych - wzór I (zg) - grzech zgorszenia (mw) - grzech ciężki

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE- Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

-Publicznie krytykowałem prawdy wiary(zg)- (mw).
-Znieważyłem osoby duchowne,miejsca i rzeczy poświęcone,np.kościoły,
cmentarze,krzyże,obrazy itp.(zg)
-Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) - (mw)
-Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem...\


*UWAGA!Umieszczone w nawiasach"zg"oznacza,że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła ,a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem.Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.

--------------------
Z tymi grzechami ciężkimi i grzechami zgorszenia
nie wolno przystępować do Komunii Świętej!

Radzę zapoznać się ze wszystkimi Przykazaniami Bożymi i zrobić porządny rachunek sumienia.
Rachunek sumienia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jakie posłannictwo i jaką władzę dał Chrystus Apostołom?
Chrystus posłał Apostołów do wszystkich narodów, "aby mając udział w Jego władzy, wszystkie ludy czynili uczniami Jego, uświęcali je i sprawowali nad nimi duchowe rządy oraz w ten sposób krzewili Kościół... aż do skończenia świata" (LG 19).
Przed swym Wniebowstąpieniem powiedział im:
Dana Mi jest wszelka władza na Niebie i na Ziemi. …More
,,Jakie posłannictwo i jaką władzę dał Chrystus Apostołom?
Chrystus posłał Apostołów do wszystkich narodów, "aby mając udział w Jego władzy, wszystkie ludy czynili uczniami Jego, uświęcali je i sprawowali nad nimi duchowe rządy oraz w ten sposób krzewili Kościół... aż do skończenia świata" (LG 19).
Przed swym Wniebowstąpieniem powiedział im:
Dana Mi jest wszelka władza na Niebie i na Ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20).''