Mira393
svět plný bolesti.....
Dana22
Kto môže a chce pomôcť ...

adopcianadialku.sk
ekans
svet je krásný, ale peklo reálné
Okceinls
Ježišu, vždy, keď klesáme,
nech nás tvoj pohľad uzdraví;
len pozrieš: pád sa zastaví
a vinu slza odplaví.

Svieť v našich zmysloch, večný jas,
od umu odvráť temravy
a zo srdca nám vytrysknú
pre teba prvé pozdravy.

Buď sláva Bohu Otcovi
i tebe, Kráľ náš, Ježišu;
aj Duchu, čo z vás vychádza,
vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
Okceinls
Vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre Pane zástupov, môj Kráľ môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia :)
(Liturgia, 3. pôstna nedeľa, C)
2 more comments from Okceinls
Okceinls
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky. (zo Žalmu 145)
Okceinls
Milovaný Pane Ježišu, pochopiť tajomsvo Božej lásky, asi je to nad naše sily, odpusť, prosím. Si s nami, aj keď Ťa nevidíme, si blízko nás, aj keď sme ďaleko, napĺňaś náš život Tvojou láskou, aj keď nechápeme prečo. Si s nami, keď ráno vstávame i večer, keď zaspávame. Si v našich modlitbách, a si našou modlitbou. Si našou cestou k nášmu nebeskému Otcovi. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu.
Peter(skala)
krásne 👍 👏

***

Vlej do nás, Otče láskavý,
dar svojej večnej milosti,
aby nás nové lákadlá
nevrhli v staré nečnosti.

Nech viera svetlo zažne si
a svetlo vieru uchráni,
zaženie od nej marivá
a blud ju nikdy nezraní.

Vyslyš nás, Otče láskavý,
pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,
s Otcom i Duchom Boh pravý,
a vládni, kraľuj nad nami. Amen.