Clicks316

Budem Oslávený

Budem Oslávený - 21. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Budem Oslávený. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Všetko Predpovedané sa Odvinie v týchto Dňoch a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a kedy Chcem. Úplne Riadim. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Verte Mi a Nepochybujte. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, Všemocného. Ja sa Nemením. Nezlyhávam ani Nesklamávam. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Kvôli tomuto Budem Oslavovaný. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu.

Buďte Pevní vo vašej Viere. Nasledujte Ma vo Viere, postupnými krokmi, každý krok Cesty. Idem Pred vami, aby som vám Ukazoval Cestu, kľukaté miesta spravil priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral vám Dvere podľa Môjho Plánu a Účelu, v Mojom Čase. Budem Oslávený.

Mnohí oslavujú omylných mužov a ženy ale Nie Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je. Nezdieľam Svoju Slávu. Budem Oslávený. Tých, ktorí oslavujú seba a povyšujú sa, Pokorím a pokorných Povýšim. Som Ten, Ktorý Činí všetky tieto Veci a to pre Moju Slávu. Niet ničoho Tajného, čo Nebude Odkryté, Ani ničoho Skrytého, čo Nebude Známe a Príde to na Svetlo v týchto Dňoch. Budem Oslávený.

Oslavujte Ma, pretože toho Som Hoden. Buďte Vďační a Ceňte si Ma za Moju Dobrotu. Som Plný Milujúcej Prívetivosti, Milosrdný a Zhovievavý. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci. Koniec to oznámi a Ja Budem Oslávený.

Som Ten, Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde v Zasľúbenom Čase s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou. Som Kráľ kráľov, Pán pánov, Boh bohov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Ja Som Pán. Budem Oslavovaný Naveky Vekov.

youtube.com/watch?v=wt6JPH3fPuI
Public domain