ekans
ekans
pro modernisty rádobydiskutující o věcech příchodu Krista Pána

ZNAMENIA KONCA SVETA
4
Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľ…
More
pro modernisty rádobydiskutující o věcech příchodu Krista Pána

ZNAMENIA KONCA SVETA
4
Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

ZNAMENIE KONCA JERUZALEMA
15
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

VEĽKÉ SÚŽENIE
20
Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred.26 Keby vám teda povedali: “Hľa, je na púšti,” nevychádzajte; “Hľa, skrýva sa v dome,” neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA
29
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

POUČENIE OD FIGOVNÍKA
32
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

VÝZVA NA BDELOSŤ
36
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. 37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.

PODOBENSTVO O VERNOM SLUHOVI
42
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. 45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde” 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.
Svätý Malachiáš(prorok)
? HISTORIE KATOLICKÉ TOTALITY - INVIZICE MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! V průběhu posledních cca 600let až do dnešních dnú. HONEM PRYČ OD PAPEŽSTVÍ.
Theodora Mária u vás to len viac a viac potvrdzuje komu slúžite a veríte. Ste tak zamorená a skazená rôznymi sektami vrátane dohnalovcov,že neviete kde je hlava a päta. Nemáte absolútne v sebe skutočnú pravdu a pravú vieru. Šírite len klamstvá nehorázne …More
? HISTORIE KATOLICKÉ TOTALITY - INVIZICE MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO! V průběhu posledních cca 600let až do dnešních dnú. HONEM PRYČ OD PAPEŽSTVÍ.
Theodora Mária u vás to len viac a viac potvrdzuje komu slúžite a veríte. Ste tak zamorená a skazená rôznymi sektami vrátane dohnalovcov,že neviete kde je hlava a päta. Nemáte absolútne v sebe skutočnú pravdu a pravú vieru. Šírite len klamstvá nehorázne rôznych ľudí čo sú proti kresťanstvu a proti pravej Cirkvi a hlavne aj proti pápežom,ktorí hlasajú,že pápež je antikrist atď. To sú čisto nielen luteranci,ale aj husáci. Čisto typické pre rôzne sekty vrátane protestantov aj jehovistov atď. Hnus a čistá splodina heretikov a bludarov. To boli Boží nepriatelia,ktorí boli proti Bohu,Cirkvi a proti pápežom a proti pravej kresťanskej viere aj samozrejme ďalší ich podobných ľudí len nebudem zbytočne menovať lebo bolo aj je ich dosť.
ekans
to jsou žvásty, milá paní, pater Pio nic neznal a Amorth byl modernista sloužící satanovy Páter Pio poznal 3. fatimské tajomstvo
ekans
sluneční zázrak před stotřemi lety ve Fatimě
2 more comments from ekans
ekans
ekans
ekans
to silně připomíná Medju a Gara, na to se chytne jenom modernista charoš Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. august 2020
Svätý Malachiáš(prorok)
Je to stratení prípad ten peterskala. Nikdy nespozná práve Božie veci a pravdu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Peterskala, spolok bostlovej a mnohí ďalší podobní ako oni a nielen tu na gloria.tv,ale aj mimo nej sú moderní charizmatici aj zaroveňpodvodníci,ktorí šíria new age posolstvá aj zjavenia,ktoré sú v skutočnosti diabolské.
ekans
poselství s Fatimy mluví jasně, Rusko musí být zasvěceno za účasti katolických biskupů, na tom ani biskup charismatiků Dohnal nic nezmění, Rusko se stane katolické a potom se obrátí Prorocký hlas v USA. Týká se i RF?
apredsasatoci
Čo sa stane, keď prestanes dýchať?
To isté sa stane s tvojou dušou, keď sa prestanes modliť.
Ak sa ti ťažko modlí, čítať Písmo, sv. knihy. Aj čítanie je modlitba.
apredsasatoci
Pros Boha o pomoc!
ekans
pro katolíka není závazné věřit v soukromá zjevení ani ta církevně schválená, pro spásu duše je třeba věřit v nauku a tradici KC
Svätý Malachiáš(prorok)
Mame byť v pravej Cirkvi svätéj Kristovej,ktorá je iba jedina práva lebo mimo cirkev niet spásy a nie v dohnalovej alebo inej rôznej sekte,falošnej cudzej svetskej cirkvi alebo falošného náboženstvá, ktoré sú nespočetné množstvo po celej zemi,ktoré sú jed a mor a samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život to znamená zo všetkým čo s tým …More
Mame byť v pravej Cirkvi svätéj Kristovej,ktorá je iba jedina práva lebo mimo cirkev niet spásy a nie v dohnalovej alebo inej rôznej sekte,falošnej cudzej svetskej cirkvi alebo falošného náboženstvá, ktoré sú nespočetné množstvo po celej zemi,ktoré sú jed a mor a samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život to znamená zo všetkým čo s tým súvisí aj ako som spomenul s Cirkvou aby sme vošli do Božieho Kráľovstva k nebeskému Otcovi.

Ježiš Kristus nam dal aj svoju matku a teda je aj naša Pannu Máriu,ktorá je Orodovnica,Bohorodička, Spoluvykupiteľka a prihovára sa za nás,k tým,ktorý si ju ctia poctivo a modlia samozrejme aj podstatný svätý ruženec aby sme mali zaistenú večnú spásu v nebi,ktorý samozrejme iba s dôverou,dúfaním,chcením,vierou chcú kresťanské duchovné veci teda Božie a večne.

Veď vy si neuvedomujete,že to sú tie falošné cirkvi,ktoré sa spájajú a veľmi sa pripodobňujú tej pravej !!! Ste nechápaví však Anna Katarína Emmerichová videla,že to je tá druhá cudzia falošná pozemská sektarská jedovatá cirkev spájanie všetkého do jedného všetkých falošných siekt a falošných náboženstiev,ktoré môžu byť aj sú prijaté všade vo svete aj v Ríme či vo vatikáne aj či samotný pápež alebo rôzni kresťania či falošní kresťania. Tá pravá nemá nič s tým spoločné čo je Ježiša Krista tá pravá Cirkev. Veď pekelné brány Svätú Cirkev nepremôžu čo nepočuvate jeho slová ? Ste už tak naivný slepí a hluchí ? Už neviem potom ako vám bude daná pomoci. Hovorí to sväté písmo aj samotný Ježiš Kristus a hovoria to rôzne pravdivé zjavenia, posolstva a proroctvá. Nepočítam falošné samozrejme aj také čo sa šíria nielen vo svete,ale aj tu na tejto stránke medzi slepými kresťanmi.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Kde najdem tu PRAVU KATOLICKU CIRKEV??
Svätý Malachiáš(prorok)
Takým jednaním a štýlom nielen vy,ale každý nenájdete nikdy.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Co som urobil zle? Ktore moje jednanie je zle?
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Mate taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.

More
Svätý Malachiáš(prorok) Mate taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.

Co je na tychto slovach nesprevne?
Svätý Malachiáš(prorok)
To,že si to zle improvizuješ a interpretuješ. Ako sa povie na rýchlo a bez rozmýšľania a to je samozrejme u mnohých "kresťanov".
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Prosim vysvetli mi to teda, ako je to v sulade s Pismom Svetym, ako si to mam spravne "improvizovat a interpretovat".
Snazim sa milovat Jezisa a bliznych tak, ako nam to prikazal Jezis. Nie vzdy sa mi to dari, preto cinim pokanie. Aj teraz mi je luto, ak som ta niecim pohorsil, len mi prosim povedz cim.
Svätý Malachiáš(prorok)
Mňa si ničím nepohoršil a neurazil a ja vždy odpuštam a mam rád každého aj nepriateľa,ktorí mi skutočné ublíži. To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech. Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím …More
Mňa si ničím nepohoršil a neurazil a ja vždy odpuštam a mam rád každého aj nepriateľa,ktorí mi skutočné ublíži. To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech. Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím sa stanu sídlom antikrista. Už od 2 VK prišlo dosť temna,zla,hriech to je ten falošný koncil,slobodomurárský a falošná cirkev. Lebo pekelné brány pravú Svätú Cirkev nikdy nepremôžu a nezničia do 2 príchodu Ježiša Krista,ktorý nám to hovoril a varoval. Ta bude do konca tohto sveta stále. Aj keby neviem čo sa malo diať na tejto zemi a mala hrstka veriacich ostala.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Ale prosim bud konkretny, cim som urazil jeho pravu jedinu Svetu Cirkev???
Svätý Malachiáš(prorok)
Myslím celkovo všeobecné. Veľa ľudí tu je takých pomylených.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Prepac, asi som nechapavy, ale ty si mi predsa povedal, ze: To si rieš s Bohom,lebo uraziť jeho pravú jedinu Svätú Cirkev je rúhanie a ťažký hriech.
Kedze si to adresoval mne, predpokladam, ze sa ma to tyka. Teda, v com vidis tu moju pomylenost, respektive ruhanie sa Bohu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Však stále tvrdíš,keď chceš vedieť,že citujem ťa : Kde najdem tu PRAVU KATOLICKU CIRKEV?? Ty vôbec si členom Cirkvi ?
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Kazdy, kto uveril Evanieliu Jezisa Krista a bol pokrsteny, stal sa udom Jezisovho tela. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie …More
Svätý Malachiáš(prorok) Kazdy, kto uveril Evanieliu Jezisa Krista a bol pokrsteny, stal sa udom Jezisovho tela. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.1.Kor;12;12-14.
Ako vlastne ty chapes "clenstvo v Cirkvi"? Preto som polozil aj taku otazku, lebo ty na jednej strane tvrdis, citujem: Nepočítam samozrejme čo je vo Vatikáne a v Ríme na čele s Františkom lebo tam prišiel veľký odpad od viery ako nám proroctvá,svätci,Panna Mária ukázali a varovali,že čo sa bude diať. Vatikan a Rím sa stanu sídlom antikrista. Už od 2 VK prišlo dosť temna,zla,hriech to je ten falošný koncil,slobodomurárský a falošná cirkev. Lebo pekelné brány pravú Svätú Cirkev nikdy nepremôžu a nezničia do 2 príchodu Ježiša Krista,ktorý nám to hovoril a varoval. Ta bude do konca tohto sveta stále.
Na druhej strane vsak hovoris, citujem: ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Velmi si tymto protirecis a tiez nie je od teba pekne, ked si vymazal a pozmenil svoj prispevok, ale to uz necham na teba a tvoje svedomie.
Svätý Malachiáš(prorok)
Čo nerozumieš tomu však je to tak ľahké napísané. Už sa nevyjadrujem nemá zmysel. Nechcem sa hádať a nechcem mať konflikty s vami. Nič si neprotirečím,keď nechápeš jak je to chapané už neviem tebe pomôcť. Čo iba tam môže byť Svätá Cirkev a vo svete čo nič neplatí ? Je jasné,že v Ríme a vo Vatikáne odpadnú mnohí od viery,ale aj vo svete,ale nie všade. Si prečítaj pozorne všetky moje komentáre. Po …More
Čo nerozumieš tomu však je to tak ľahké napísané. Už sa nevyjadrujem nemá zmysel. Nechcem sa hádať a nechcem mať konflikty s vami. Nič si neprotirečím,keď nechápeš jak je to chapané už neviem tebe pomôcť. Čo iba tam môže byť Svätá Cirkev a vo svete čo nič neplatí ? Je jasné,že v Ríme a vo Vatikáne odpadnú mnohí od viery,ale aj vo svete,ale nie všade. Si prečítaj pozorne všetky moje komentáre. Po ďalšie tak som to napísal aby som mal jedno v celku a aby keď zaba vymaže komentár svoj aby moje sa nevymazali. Rím a Vatikán,keď je spomenuté v proroctvách znamená väčšina odpadne,ale nie všetci a zas neznamená,že práva Svätá Cirkev má byť iba tam. Vo svete netreba pre vás,keď tak zmýšľate ?
Svätý Malachiáš(prorok)
Aj to je pekné ako píšete : Každý, kto uveril Evanieliu Ježiša Krista a bol pokrstený, stal sa udom Ježišovho tela. Zas,ale koľko vo svete je takých čo si to myslia a pritom šíria herézy a bludy a samozrejme pochádzajú z rôznych falošných siekt a po ďalšie sa nechovajú,nesprávajú a nezmyšľajú tak aby boli naozaj Božími deťmi a jeho učeníci a tak pokrstený ako skutočný apoštoli boli a verili …More
Aj to je pekné ako píšete : Každý, kto uveril Evanieliu Ježiša Krista a bol pokrstený, stal sa udom Ježišovho tela. Zas,ale koľko vo svete je takých čo si to myslia a pritom šíria herézy a bludy a samozrejme pochádzajú z rôznych falošných siekt a po ďalšie sa nechovajú,nesprávajú a nezmyšľajú tak aby boli naozaj Božími deťmi a jeho učeníci a tak pokrstený ako skutočný apoštoli boli a verili nielen Ježiša Krista aj Božiemu slovu a skutočnej pravde ? Nie každý kto hovorí Pane,Pane vojde do Božieho kráľovstva aj ku nebeskému Otcovi iba ten kto učiní jeho vôľu zo všetkým čo znamená bude šíriť a hovoriť iba skutočnú pravdu,Božie slovo,žiť tak,chovať sa a správať sa ako on čo znamená ako svätý - pripodobniť sa mu,modliť sa a plno ďalších veci aj to,že nebudem opovrhovať svätými pravými Božími služobníkmi ako aj Pannu Máriu, ruženec atď.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Ani ja nemam v umysle sa hadat, a ani tak nezvyknem konat. Chcel som iba od teba vediet, v com sa mylim, aby som mohol v pokore priznat svoju chybu a cinit z nej uprimne pokanie. Nic viac a nic menej.
Prave, ze som si precital niekolko tvojich komentarov. Napr ten 24.6 a zacina katolik predkoncilni sa mi paci, ale na druhej strane nechapem tomuto: Ste zabudli,že sme v 5 …More
Svätý Malachiáš(prorok) Ani ja nemam v umysle sa hadat, a ani tak nezvyknem konat. Chcel som iba od teba vediet, v com sa mylim, aby som mohol v pokore priznat svoju chybu a cinit z nej uprimne pokanie. Nic viac a nic menej.
Prave, ze som si precital niekolko tvojich komentarov. Napr ten 24.6 a zacina katolik predkoncilni sa mi paci, ale na druhej strane nechapem tomuto: Ste zabudli,že sme v 5 periode Cirkvi prídu Božie tresty lebo tá 6 periode príde na krátky čas čo je pokoj a mier asi tak 30-40 rokov pravej svätej Cirkvi s pravým novým anjelským svätým pápežom a svätým monarchiou carom-kraľom Henrym a potom je 7 perioda svetovláda antikrista na 3,5 roka to je na konci sveta. Treba si prečítať aj knihu od spiraga bol to Boží služobník kňaz.
V Pisme sa o nijakych periodach nikde nespomina. Nenapadlo ta, ze aj Bozi sluzobnik knaz sa moze mylit? Nakoniec aj sv. Peter sa mylil.
Svätý Malachiáš(prorok)
To mnohí svätci hovorili a bolo ich veľa aj samotná Panna Mária v pravých zjaveniach,proroctvách o tých veciach. Napr. aj Páter Pio o 3 dňoch temnoty.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Jezis hovori: 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte. 24 Lebo vystúpia falošní …More
Svätý Malachiáš(prorok) Jezis hovori: 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: “Hľa, je na púšti,” nevychádzajte; “Hľa, skrýva sa v dome,” neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo,
hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.Mt; 24.

Kde tu je nieco napisane o nejako Henrym?
apredsasatoci
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme …More
Ján od Križa píše, že sa nás zlý usiluje oklamať pod zámienkou dobra a nie zla, lebo vie, že na zjavné zlo sa nedajú také osoby ľahlo nachytať. Preto musí byť taká osoba ostražitá, dokonca aj v tom, čo sa zdá byť dobré, najmä ak si to vyžaduje poslušnosť.[8]Táto výstraha sa týka plnenia si našich stavovských povinností. Dôležité je aby sme unikali pred tým, čo nám chce zlý ponúknuť, aby sme robili naviac a čo môže znamenať pre nás aj to, že neurobíme to čo máme. Veľmi dôležitá je tu obozretnosť, viac ako prehnaná horlivosť, ktorá sa prejavuje v konaní vecí „naviac“. Druhou vecou je poslušnosť viery. Voči predstaveným, zákonitým autoritám, voči tým čo nás riadia a spravujú; vo vzťahoch detí k rodičom… V našej poslušnosti ide o láskyplný plán, aký má Boh s nami a voči nám a to diabol nevie pochopiť. Aby nás zmiatol a odradil nás, predkladá nám príležitosti, aby sme na svojich „predstavených“ hľadeli s menšou úctou než na Boha, ktorého zastupujú, nech by boli akýkoľvek.“[9]Poslušnosť viery spočíva v tom, že tí, ktorí sú poverení niesť za nás zdpovednosť ešte nevedia všetko a my im môžeme pomôcť; ako jednotlivci alebo ako spoločenstvo. Poslušnosť spočíva v počúvaní a vedie k slobode. Veľkú úlohu zohráva pokora; Ján učí, aby sme sa tešili z dobra iných ako zo svojho vlastného a úprimne túžili, aby sa vo všetkom dávala prednosť iným ako nám. Je to istý druh duchovnej askézy, cvičenia, spočívajúci v prijímaní hlavne osôb, ktoré mi nie sú až tak sympatické. Inakšie sa nedá pokročiť v láske k blížnemu a ani v nej nepokročíme; nechať sa radšej poúčať iným, ako by som mal ja poúčať iných.[10]Sv. Terézia z Lisieux napísala: „dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, vôbec sa nečudujeme ich slabostiam a poúčame sa aj z najmenších čnostných skutkov, ktoré ich vidíme konať.“
ekans
charoška a katoličtí svatí
apredsasatoci
Tebe vadi Ján od Kríža?
A Trojjediny Boh ti tiež prekáža?
Svätý Malachiáš(prorok)
Jemu nevadí svätci a Boh ako si ty myslíš. Jemu vadí tvoje zmýšľanie schizmatické a charizmatického pôsobenia.
apredsasatoci
Čo konkrétne myslíš?!
ekans
apredsasatoci
Stále mi nie je jasné, čo ťa nasiera?
Že Dohnal poukazuje na ovocie rkc? Daj protiargumenty!
Hus? Keby bol hneď heretik a?
Napíš 3 Dohnalove herezy!!!
Alebo ty radšej intrigy a klebety ala blesk?🤮
Svätý Malachiáš(prorok)
Kto nevie rozpoznať a rozoznať,že svätá prava Lucia ako nebeský anjel je na ľavej strane a že na pravej strane je satanov posol čiže uplne falošná lucia je totalne slepý a hluchý člověk. To aj vidno vizorovo kto slúži pravému svätému Bohu a Panne Márii čiže Božiemu kráľovstvú ( láska,dobro,čistota,svetlo ) čistá, spása večnosť a kto samotnemu peklu čiže satanovi a by som povedal,že v samotnom …More
Kto nevie rozpoznať a rozoznať,že svätá prava Lucia ako nebeský anjel je na ľavej strane a že na pravej strane je satanov posol čiže uplne falošná lucia je totalne slepý a hluchý člověk. To aj vidno vizorovo kto slúži pravému svätému Bohu a Panne Márii čiže Božiemu kráľovstvú ( láska,dobro,čistota,svetlo ) čistá, spása večnosť a kto samotnemu peklu čiže satanovi a by som povedal,že v samotnom ľudskom tele je diabol na pravej strane ( zlo,temnota,hriech, skáza ) čistý humus a mor.
Barbarin
Hoki-hooki je notorický lhář. Když něco napíše, pravda je vždy pravý opak.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet.…More
Hoki-hooki je notorický lhář. Když něco napíše, pravda je vždy pravý opak.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Svätý Malachiáš(prorok)
Tvoje klamstvá už každý ignoruje a vie,že stoja za prd lebo to je tvoja taktika diabolská sektárska mireček pod nickom kallistratos.
Svätý Malachiáš(prorok)
Tak nemáš dostatočne množstvo pravdivých informácií.
Barbarin
Hoki-hooki neví nic. Je to notorický lhář.
Barbarin
Měl by sis dobře rozmýšlet, co píšeš, Hoki-hooki. Jsi to prokazatelně ty, kdo tu každého obtěžuje pronásledováním.
Kallistrat
před 16 minutami
Nebojte se
Já nevím Barbarine, ty máš něco společného s tím nemocným člověkem, který se zde profiloval pod různými registracemi a obtěžoval? Stalking je jedna věc kterou policie ČR spolehlivě identifikuje a potrestá takové jednání. A to je myslím dobře.
apredsasatoci
Ak by Lucia naozaj prišla s tým, že v rkc bude apostata, tiež by som ju nahradila druhou, byť v pozícii kleru.
ekans
Kutákovi žvásty jsem smazal
ekans
dobře si všimněte jak vypadá s. Lucie, hlavně vy kteří ji vkládáte do úst věci o kterých nikdy nemohla po roku 1960 mluvit
Mira393
jestli je to pravda, tak Garabandal je lež, protože tam se říká že světu bude dáno znamení.....
ekans
o tom mluvil i Kristus Pán, ale s Garabandalem to nemělo nic společné
zaba
Dík za tento příspěvek, jen nechápu, proč jste ho nazval "kdo čeká nějaké Varování bude zklamán". Ze samotného příspěvku to rozhodně nevyplývá.

Nejlepší přístup k fenoménu zjevení je uvádět fakta a jasně je odlišovat od výkladů. I v bibli dostal faraon zjevení, ale dobře ho vyložil až Josef; jenom u jeho výkladu vše sedělo.

I v tomto rozhovoru je podivná okolnost: „Anděl nás zanechal vyčerpané…More
Dík za tento příspěvek, jen nechápu, proč jste ho nazval "kdo čeká nějaké Varování bude zklamán". Ze samotného příspěvku to rozhodně nevyplývá.

Nejlepší přístup k fenoménu zjevení je uvádět fakta a jasně je odlišovat od výkladů. I v bibli dostal faraon zjevení, ale dobře ho vyložil až Josef; jenom u jeho výkladu vše sedělo.

I v tomto rozhovoru je podivná okolnost: „Anděl nás zanechal vyčerpané, bezmocné, přemožené a na celé hodiny jsme zůstali ztracení. Naše Paní nás vždy zanechala rozzářené a radostné.“ V Garabandalském zjevení je takových podivností uváděno více. Díky nim jste celé toto zjevení (Garabandal) dal do kategorie ďábelské. Jenomže co když jsme dnes v takové době, že duchovní boj mezi Bohem a ďáblem je tak intenzivní (hraje na to vize Lva 13: rozhovor mezi Ježíšem a ďáblem), že my dnes musíme každé zjevení a to i z Medžugorie posuzovat nikoli jako celek, ale spíše posuzovat jednotlivé fragmenty: toto od Boha, toto od ďábla. Vždyť takto musíme přistupovat i k našim životům. Nikdo, kdo žije není komplet od ďábla a podobně nikdo není komplet v Duchu sv. Všude kde dnes zapůsobí nebe zapůsobí i ďábel, tak to bylo nakonec odjakživa a dnes se jen vše více zintenzivňuje.

Mimo jiné, kdyby výklad, že Pán přijde naráz ve své nebeské slávě, tak by bylo zachráněno minimum lidí. Pokud jeho slavný příchod bude ve dvou částech (první Varování druhé jako Den poslední), tak mnohé apokalyptické výroky Písma dávají mnohem větší smysl.
ekans
katolík ví vo co go, charismatik to nezjistí nikdy pokud se nestane katolíkem 😴 😴 😴 😴
apredsasatoci
ekans, Skrze VIERU budeme spasení! Nie skrze organizáciu, ty hňupe. 🥱
ekans
a ty v kerej si, kača sprostá charismatická 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Si si isty, ze ma este RKC tu pravu hierarchiu, ktora este kaze prave, tradicne hodnoty??? Ze …More
Svätý Malachiáš(prorok) ...že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.... samozrejme iba cez Ježiša Krista je spása cez nikoho iného lebo on je jediná cesta,pravda a večný život ...
Si si isty, ze ma este RKC tu pravu hierarchiu, ktora este kaze prave, tradicne hodnoty??? Ze este stale hlasa, ze spasa je iba skrze Jezisa Krista ??? Potom ako si mam vysvetlit napr. toto:
www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch , www.youtube.com/watch ,
Bol by som rad, keby si ma nasmeroval na uzku cestu, veducu k spase. Dakujem.
Svätý Malachiáš(prorok)
Neviem co ti je smiešne,ale tým pádom sa smeješ a ruhaš svätej Trojici čiže svätému Bohu,že iba je rímskokatolícka Cirkev je tá pravá s pravou hierarchiou a monarchiou aj s pravými tradičnými hodnotami, tradíciou, náukou, liturgiou, dogmou,vierou atď.
Pavol IV
Svätý Malachiáš(prorok) Mas taky dojem, ze by mi bolo do smiechu??? Naopak, je mi do placu, ked vidim, kolko ludi je oklamanych, kolki v slepej poslusnosti sa nechavaju manipulovat tymi, ktori ich odvadzaju od pravej viery v Jezisa Krista.
Pre tych platia Slova Pisma: Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“ Jn;9.
ekans
mě je do plaču z teba, ubohý Dohnalův charismatik
Pavol IV
ekans To by ma zaujimalo, podla coho si ma tak zaradil. Uz niekolko krat som sa totiz jasne vyjadril k BKP.
Sice z pod tvojej klavesnice mily ekans-snake, to skor vyznieva ako pocta.