Clicks35
vi.news

Bốn Hồng y và bảy Giám mục đứng lên

Bốn Hồng y Sarah, Müller, Zen và Pujats và bảy giám mục Viganò, Negri, Peta, Schneider, Lenga, Gracida và Laun đã ra mắt trên VeritasLiberabitVos.info (ngày 7 tháng 5) một "Kháng cáo cho Giáo hội và Thế giới."

Trí thức, bác sĩ, nhà báo và luật sư đã tham gia cùng họ. Có hơn 5000 giám mục trong Giáo hội Công giáo. Kháng cáo tố cáo rằng coronavirus được sử dụng để hạn chế các quyền dân sự, bao gồm quyền tự do thờ cúng, biểu hiện và di chuyển.

Theo các trưởng giáo, "các thế lực" đã tạo ra một cơn hoảng loạn coronavirus để áp đặt vĩnh viễn các hạn chế đối với tự do bằng cách kiểm soát mọi người và theo dõi các chuyển động của họ. Đối với họ, đây là "khúc dạo đầu đáng lo ngại cho việc hiện thực hóa một Chính phủ toàn thế giới vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát."

Cuộc khủng hoảng kinh tế được tạo ra bởi việc cách ly khuyến khích sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài và đối với các giám mục là một hình thức kỹ thuật xã hội. Họ cảnh báo về "ý định ẩn giấu của các cơ quan siêu quốc gia với lợi ích chính trị và thương mại rất mạnh mẽ."

Các giám mục cũng làm rõ rằng việc sử dụng vắc-xin có nguồn gốc từ thịt của những đứa trẻ phá thai là điều đáng trách.

#newsEwpurfcneh