Clicks2.5K
jac505
2
Św. o. Pio przez o. Pelanowskiego nas ostrzega. A inni kapłani ??? Faryzeusze, arcy-kapłani byli badaczami Pisma pierwszej klasy. Bystrzy, czujni, pełni wiedzy, pełni mądrości płynących z Pisma i z …More
Św. o. Pio przez o. Pelanowskiego nas ostrzega. A inni kapłani ???
Faryzeusze, arcy-kapłani byli badaczami Pisma pierwszej klasy. Bystrzy, czujni, pełni wiedzy, pełni mądrości płynących z Pisma i z życia, religijni prawnicy bardzo mocno opierali się na proroctwach, a najbardziej chyba na tych o Mesjaszu. Bardzo Go wyczekiwali upatrując w Nim potęgi Bożej i potęgi, zwycięstwa Izraela.
Mesjasz przyszedł ale mimo tej ogromnej wiedzy, oni go nie rozpoznali, źle Go rozpoznali i nakazali uśmiercić przyzwalając na ogromne okrucieństwo.

Dzisiejsi duszpasterze, wielcy duchowni-uczeni, którzy ich formują w seminariach, również są pełni wiedzy o Bogu i mają wiele cech podobnych do dawnych przywódców religijnych Izraela. Wśród głoszonego Słowa Bożego, często słyszymy proroctwa ze Starego Testamentu. Słyszymy np. ile proroctw zapowiadało przyjście Mesjasza. Dlaczego nie słyszymy proroctw o tym co przed nami ? Święty o. Pio był wielkim darem od Pana Jezusa. Cuda działy się wokół jego życia. Wypowiadał również proroctwa. Dlaczego nie słyszymy ich w kościołach ??? Czy są fałszywe ? Niepewne ? A któż je zdoła zbadać ? Skoro Kościół zaufał objawieniu Bożemu danemu w tym świętym, ogromnie cierpiącym stygmatyku, to dlaczego nie ufa jego proroctwom ???

Dlatego Dzień Pański spadnie na nas jak potrzask, gdy będziemy jedli, pili i bawili się. Dlaczego ? Ponieważ nie zostaliśmy ostrzeżeni. Ale św. o. Pio nas ostrzegł. Do kogo będą skierowane wtedy wyrzuty i pretensje ? Kapłani mają wiedzę o 3-ch dniach ciemności i pewnie o innych proroctwach także ale nic z nią nie robią. Ludzie ufają kapłanom, ich przepowiadaniu, modlitwom i zapewnieniom, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i jak spali, nie nawracali się, tak dalej śpią i nie nawracają się. Jak świat nagle runie ludzie będą do nich mieć ogromne wyrzuty, że nic im nie powiedzieli, że nic nie ostrzegli co na nas nadchodzi.

Dzięki Jezu, że przez św. o. Pio i o. Pelanowskiego nas ostrzegasz.

Módlmy się za kapłanów !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Weronika....S
To największy kryzys kapłaństwa w całych dziejach Kościoła Katolickiego. Módlmy się abyśmy w związku z tym nie utracili wiary.