pokorny
9311

Anjel Pána so Svätým Otcom: Láska je olej do lampy našej viery

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána

Anjel Pána so Svätým Otcom: Láska je olej do lampy našej viery


Poludňajší pozdrav Svätého Otca veriacim - REUTERS

12/11/2017 18:30

Vatikán 12. novembra – Okolo 25 tisíc veriacich dnes prišlo na Námestie sv. Petra na poludňajšiu mariánsku modlitbu so Svätým Otcom. V krátkej katechéze pápež František vysvetlil význam Ježišovho podobenstva o desiatich pannách z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Prihovoril sa týmito slovami:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliové čítanie dnešnej nedele (Mt 25,1-13) nám hovorí o podmienke vstupu do Nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva o desiatich pannách: ide o družičky, ktorých úlohou bolo privítať a sprevádzať ženícha počas svadobnej oslavy. A keďže v tom čase sa podľa zvyku svadobná hostina konala v noci, družičky si niesli lampy.

Podobenstvo hovorí, že päť panien bolo múdrych a päť nerozumných. Tie múdre si totižto so sebou vzali aj olej do lámp, zatiaľ čo tie nerozumné nie. Ženích sa oneskoril, a tak všetky panny zaspali. O polnoci hlásia príchod ženícha; vtedy si nemúdre panny uvedomia, že nemajú olej do lámp, a pýtajú si ho od múdrych panien. Tie ale odpovedajú, že im ho nemôžu dať, lebo by ho nebolo dosť pre všetky. A tak zatiaľ čo sa nemúdre panny vybrali zháňať olej, prichádza ženích. Múdre panny s ním vstupujú do svadobnej sály a dvere sa zatvárajú. Pätica nemúdrych sa vracia príliš neskoro. Klopú na dvere, no odpoveď znie: „Nepoznám vás“ (v. 12). A tak zostávajú vonku.

Čomu nás chce Ježiš týmto podobenstvom naučiť? Pripomína nám, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Veľakrát v evanjeliu Ježiš vyzýva k bdelosti. Robí tak i na záver dnešného príbehu, keď hovorí: „Bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny“ (v. 13). Avšak dnešné podobenstvo nám chce povedať, že byť bdelí neznamená iba jednoducho nespať, ale znamená byť pripravení. Vskutku, všetky panny pred príchodom ženícha zadriemali, ale po prebudení niektoré boli pripravené, no niektoré nie. Tu teda vidíme, čo znamená byť múdrym a obozretným: nemáme čakať na poslednú chvíľu nášho života, aby sme spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť tak už teraz. Bolo by pekné pouvažovať: raz nastane deň, ktorý bude tým posledným. Ak by to malo byť dnes, ako som pripravený, pripravená? – Nuž, musím ešte spraviť toto a tamto... – Byť pripravení tak, akoby tu bol posledný deň, toto je na osoh.

Lampa je symbolom viery, ktorá dáva nášmu životu svetlo. Olej zas symbolizuje lásku, ktorá toto svetlo viery živí, robí ho plodným a vierohodným. Podmienkou pre to, aby sme boli pripravení na stretnutie s Pánom nie je iba viera, ale aj život kresťana bohatý na lásku a milosrdenstvo voči blížnemu. Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám viac príjemné, vyhľadávaním len vlastných záujmov, náš život sa stane neplodným, budeme neschopní venovať svoj život iným, a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja pre lampu našej viery; takto nám lampa – naša viera – vyhasne v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr. Ak sme ale bdelí a snažíme sa konať dobro – skutkami lásky, delením sa, službou blížnym v ťažkostiach –, môžeme byť pri očakávaní príchodu ženícha pokojní: Pán môže prísť kedykoľvek, a nás nevystraší ani usnutie v smrti, lebo máme zásobu oleja, nahromadenú každodennými dobrými skutkami. Viera inšpiruje lásku, a láska uchováva vieru.

Panna Mária nech nám pomáha, aby bola naša viera stále viac činnou skrze lásku; aby naša lampa mohla jasne svietiť už tu, na pozemskej púti, a potom navždy na svadobnej hostine v raji.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Anjel Pána a prosbe za duše zosnulých udelil Svätý Otec ako zvyčajne z okna svojej pracovne apoštolské požehnanie.

Na záver Svätý Otec pripomenul dve veľké skupiny mučeníkov z duchovnej rodiny sv. Vincenta de Paul, ktorých včera blahorečili v Madride. Sú nimi bl. Vincente Queralt Lloret a jeho 20 spoločníkov a José Maria Fernandez Sánchez s 38 spoločníkmi. Všetci boli zavraždení z nenávisti k viere počas španielskej občianskej vojny v rokoch 1936 až 1937. Slávnosti v Madride predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB. -jb, mk-
(sk.radiovaticana.va/…/1348495)
zaba
Spíše bych za lampu považoval náboženské nástroje (kostel, modlitba.......) a za olej -živou víru (popřípadě víru, naději a lásku). Vassula ve svém poselství od Pána inspirativně tuto živost víry velice zdůrazňovala.
pokorny
"Láska až do krajnosti".... často sa na tomto fófe, my navzájom, nerozumieme len preto, lebo rozdielne vnímame lásku. Časť ľudí tuto na gtv lásku odsudzuje ako niečo zlé, vníma ju ako sebeckú záležitosť jednotlivca, ktorá vedie k hriechu. To nie je láska, je to egoizmus. Láska je niečo úplne iné. Láska je v prvom rade o obete, o darovaní sa druhým, o kríži a bolesti. Láska je o milovaní až do …More
"Láska až do krajnosti".... často sa na tomto fófe, my navzájom, nerozumieme len preto, lebo rozdielne vnímame lásku. Časť ľudí tuto na gtv lásku odsudzuje ako niečo zlé, vníma ju ako sebeckú záležitosť jednotlivca, ktorá vedie k hriechu. To nie je láska, je to egoizmus. Láska je niečo úplne iné. Láska je v prvom rade o obete, o darovaní sa druhým, o kríži a bolesti. Láska je o milovaní až do krajnosti, tak, ako nás miloval Pán Ježiš, keď plnil Otcovu vôľu. Tak, ako nás miluje Boh Otec, keď nám takto daroval svojho syna, aby "ti kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, který za ně zemřel i Zmrtvýchvstal."
pokorny
Láska až „do krajnosti“ (Jn 13,1) dáva Kristovej obete hodnotu vykúpenia a odčinenia, uzmierenia a zadosťučinenia. Ježiš nás pri obete svojho života všetkých poznal a miloval. (Katechizmus Katolickej Cirkvi 616)
2 more comments from pokorny
pokorny
stačí sa poobzerať okolo seba, koľko ľudí sa radšej oddelí, než by niečo zo seba obetovali pre lásku
pokorny
oddeliť sa je vždy ľahšie ako milovať :)
apredsasatoci
15 A aký je súlad Krista s Beliárom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? 16 Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem 18 a budem vám Otcom a vy mi budete synm…More
15 A aký je súlad Krista s Beliárom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? 16 Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem 18 a budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.
pokorny
KKC 2094 Proti Božej láske sa možno prehrešiť rozličnými spôsobmi: Ľahostajnosť zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku. Neuznáva jej iniciatívu a popiera jej silu. Nevďačnosť zabúda alebo odmieta uznať Božiu lásku a odplácať sa jej láskou za lásku. Vlažnosť je váhanie alebo nedbanlivosť pri odpovedi na Božiu lásku a môže zahŕňať odmietnutie oddať sa podnetu lásky. Znechutenosť (…More
KKC 2094 Proti Božej láske sa možno prehrešiť rozličnými spôsobmi: Ľahostajnosť zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku. Neuznáva jej iniciatívu a popiera jej silu. Nevďačnosť zabúda alebo odmieta uznať Božiu lásku a odplácať sa jej láskou za lásku. Vlažnosť je váhanie alebo nedbanlivosť pri odpovedi na Božiu lásku a môže zahŕňať odmietnutie oddať sa podnetu lásky. Znechutenosť (acedia)(2733) alebo duchovná lenivosť zachádza až do odmietnutia radosti, ktorá pochádza od Boha, a do odporu proti Božiemu dobru.
apredsasatoci
nech mi urcite slobodomurar bergoglio nepomaha! nepotrebujem ist za tymto pastierom. nepotrebujem ist do pekla.
pokorny
Pápež František: Panna Mária nech nám pomáha, aby bola naša viera stále viac činnou skrze lásku; aby naša lampa mohla jasne svietiť už tu, na pozemskej púti, a potom navždy na svadobnej hostine v raji.