Clicks93

"Zawsze jest korzyść z poznania błędów"

Uderzające podobieństwo
REFORM PAWŁA VI DO REFORMY ANGLIKAŃSKIEJ 1549 ROKU

[Artykuł z 1973 r.]

Ks. Noël Barbara

"Zawsze jest korzyść z poznania błędów" (Dom Prosper Gueranger OSB)

www.ultramontes.pl/Cranmer_i_Montini.htm
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Celem poniższych rozważań jest:

– przede wszystkim potępienie potwornego oszustwa tak zwanej "odnowy" oczekiwanej rzekomo przez ojców Drugiego Soboru Watykańskiego, a w rzeczywistości narzuconej ażeby spowodować zupełną ruinę katolicyzmu poprzez praktykę nowej wiary, jako że
Wiara jest regułą modlitwy: LEX ORANDI, LEX CREDENDI;

– po drugie, aby oświecić duchowieństwo Kościoła katolickiego, …
More
Celem poniższych rozważań jest:

– przede wszystkim potępienie potwornego oszustwa tak zwanej "odnowy" oczekiwanej rzekomo przez ojców Drugiego Soboru Watykańskiego, a w rzeczywistości narzuconej ażeby spowodować zupełną ruinę katolicyzmu poprzez praktykę nowej wiary, jako że
Wiara jest regułą modlitwy: LEX ORANDI, LEX CREDENDI;

– po drugie, aby oświecić duchowieństwo Kościoła katolickiego, tych przynajmniej którzy kochają prawdę... i zachęcić ich aby powstali i przyłączyli się do bitwy w obronie Wiary. "
Każdy, który gorliwie miłuje prawo, zachowując przymierze, niech podąża za mną!" (1 Mach II, 27).
"
Jakoż się będziem mogli potykać, my nieliczni, z tak wielkim i z tak mocnym ludem?" pytali Żydzi Judę Machabeusza. Odpowiedział im: "niemasz różnicy przed obliczem Boga niebieskiego wybawić przez wielu albo przez niewielu, bo nie w mnóstwie wojska zwycięstwo bitwy, ale z nieba jest siła" (1 Mach III, 17-19).
.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+

Uderzające podobieństwo REFORM PAWŁA VI DO REFORMY ANGLIKAŃSKIEJ 1549 ROKU

[Artykuł z 1973 r.]

Ks. Noël Barbara

"Zawsze jest korzyść z poznania błędów" (Dom Prosper Gueranger OSB)

www.ultramontes.pl/Cranmer_i_Montini.htm
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Uwagi wstępne
Pierwsza uwaga. Nawet najbardziej skandaliczne incydenty do jakich doszło w kościołach od zakończenia Drugiego Soboru Watykańskiego, wszystkie pozostają zgodne z duchem tych, którzy kontrolują obecną reformę liturgiczną. Jako dowód tego można tylko zwrócić uwagę na fakt, że ostatecznie takie nadużycia zawsze są tolerowane, następnie legalizowane, a w końcu narzucane przez …More
Uwagi wstępne
Pierwsza uwaga. Nawet najbardziej skandaliczne incydenty do jakich doszło w kościołach od zakończenia Drugiego Soboru Watykańskiego, wszystkie pozostają zgodne z duchem tych, którzy kontrolują obecną reformę liturgiczną. Jako dowód tego można tylko zwrócić uwagę na fakt, że ostatecznie takie nadużycia zawsze są tolerowane, następnie legalizowane, a w końcu narzucane przez hierarchów. Pomyślmy na przykład o świeckim stroju duchowieństwa, Mszy w języku narodowym, komunii na rękę, Mszach młodzieżowych, itd.

Druga uwaga. Liturgia wyraża Wiarę przeżywaną przez wiernych. Heretyckie spekulacje w niewielkim stopniu niepokoją prostych ludzi, ponieważ są oni przeważnie nieświadomi teologicznych teorii. Jednakże, wszyscy wierni – są podobnie formowani (albo deformowani) przez formuły modlitw które recytują, przez śpiewy i muzykę jaką słyszą, przez nabożeństwa jakie praktykują, przez czytania i komentarze których słuchają, przez formę kultu którą żyją: jednym słowem, przez liturgię w której biorą udział.

Oto dlaczego heretycy wszystkich wieków zawsze chcieli wykorzystać liturgię, ponieważ widzieli w niej najłatwiejszy i najbardziej efektywny środek służący do zyskania przychylności dla swoich błędów i dla zmiany wiary ludzi w kierunku przez nich pożądanym.

Trzecia uwaga. Msza jest zwornikiem całej Wiary katolickiej. "Zniszcz Mszę", mówił Luter, który nienawidził papiestwa (innymi słowy: katolicyzmu), "a wtedy zniszczysz cały katolicyzm". I podobnie jak przez zastąpienie danej rzeczy inną, ta pierwsza ulega zniszczeniu, wewnętrzni wrogowie, zdecydowani aby zniszczyć Mszę, postanowili zastąpić ją "nowym obrządkiem", będącym w rzeczywistości dwuznacznym rytem wiodącym do protestanckiej Wieczerzy Pańskiej.

Czwarta uwaga. Deklaracja wygłoszona do Światowego Zgromadzenia Luterańskiego w Evian, 16 lipca 1970, przez kardynała Willebrandsa, legata Pawła VI, ujawnia "luterofilską" naturę Drugiego Soboru Watykańskiego. Jeżeli wierzyć jego słowom – a dlaczego mielibyśmy lekceważyć jego napomnienia? – "Czyż sam Drugi Sobór Watykański nie przyjął pewnych żądań, które między innymi, były wysuwane przez Lutra, i poprzez które wiele aspektów chrześcijańskiej wiary jest dzisiaj lepiej wyrażanych niż dawniej? Luter nadał teologii i chrześcijańskiemu życiu swojej epoki całkiem nadzwyczajny kierunek".

www.ultramontes.pl/Cranmer_i_Montini.htm
One more comment from 1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
8 grudnia 1973,

w święto Niepokalanego Poczęcia
Tej która zmiażdży neomodernizm.

www.ultramontes.pl/Cranmer_i_Montini.htm
.