Clicks37
vi.news

Hiệu ứng Francis: Ơn gọi giảm xuống

Số lượng linh mục đã giảm đáng kể, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ, theo một báo cáo ngày 16 tháng 10 của Bộ Truyền bá Phúc âm hóa các Dân tộc.

Tổng số linh mục giảm xuống còn 414.065 vào năm 2018, với châu Âu đăng ký giảm 2.675 linh mục so với năm 2017. Số lượng chủng sinh giảm, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu.

Chỉ có châu Phi và châu Á tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng. Số lượng giáo sĩ giảm dần đồng thời với việc dân số toàn cầu ngày càng tăng.

Lý do của sự thất bại: Giáo hội Francis quan tâm đến những người đồng tính luyến ái, ly hôn và chính trị hơn là những gia đình Công giáo có nhiều con cái.

Hình ảnh: © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsCzgltkbamo