hu.news
998

Ferenc szó szerint ellentmond a katekizmusnak

Amikor Ferenc pápa szeptember 15-én Kazahsztánban papokhoz és hívekhez szólt, a keresztény hit alapvető tényeit tagadta meg.

Ez hangzott el a szájából: "A hit nem úgy öröklődött nemzedékről nemzedékre, mint egy sor megértendő és követendő eszme, mint egy rögzített és időtlen kódex".

Ferencnek fontolóra kellene vennie a Katolikus Egyház Katekizmusa könyvének 171. fejezetét, amely kimondja, hogy az Egyház megőrzi a hitet, amelyet egyszer és mindenkorra átadtak a szenteknek: "Akik nemzedékről nemzedékre továbbadják az Apostoli Hitvallást".

#newsVsjpyqcjgp