01:53:14
Stop ukrainizacji Polski - posiedzenie zespołu parlamentarnego.More
Stop ukrainizacji Polski - posiedzenie zespołu parlamentarnego.