Maja 21
2539
Polskie władze dały uchodźcom z Ukrainy 10 dni na wyjazd w inne miejsce. W przeciwnym razie wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy nadają się do wojska, zostaną zidentyfikowani, …More
Polskie władze dały uchodźcom z Ukrainy 10 dni na wyjazd w inne miejsce. W przeciwnym razie wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy nadają się do wojska, zostaną zidentyfikowani, znalezieni i wysłani do służby wojskowej w AFU.

Dokumenty potwierdzające ten fakt zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez jednego z polskich urzędników.
Krzysztof Choina
Maja 21