Clicks205

Otcova Pravá Láska

Otcova Pravá Láska - 3. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Každý z vás môže Reálne Mať a Zažívať Moju Lásku, Pravú Otcovu Lásku. Ja Som Láska a Nemením sa. Zomrel som za vás všetkých z Lásky. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou, Na Kríži. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. satan chce, aby tejto lži mnohí verili ako pravde. chce ich odradiť, aby boli bez nádeje a chce ich držať Preč Odo Mňa, Darcu Nádeje. Musíte rozpoznávať vášho protivníka, je otcom všetkých lží, zvodcom a ničiteľom. je vrahom od Začiatku. Niet v ňom Žiadnej Pravdy, iba lži. Nechce, aby ste Poznali Pravdu, pretože Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Taktiež nechce, aby ste vedeli, že existuje a kým skutočne je a čo k vám cíti. nenávidí vás. Nebuďte oklamaní.

Mnohí Hynú, pretože im chýba Pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je. Láska Otcova k Jeho Deťom.

Nenechajte satana ďalej vám klamať. jeho hlavným plánom je zničiť toľkých koľkých sa len dá. Nebuďte jedným-jednou z nich. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Je to vaša voľba. Máte slobodnú vôľu. Hľadajte Ma a Nájdete Ma a budete Mať a Zažívať Pravú Otcovu Lásku. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Milujem vás a Starám sa o vás, ako nikto iný. Verte Mi a Nepohŕdajte Mojou Láskou, Pravou Otcovskou Láskou k vám. Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Vaša Jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Kvôli tomuto Chcem a Túžim za tým, aby Ma každý Poznal Reálne a mal svoj vlastný Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Chcem aby každý Reálne Mal a Zažíval Pravú Otcovu Lásku. Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu, pretože Som Plný Milujúcej Vľúdnosti, Milostivý a Dobrotivý. Zažívajte Otcovu Lásku k vám Reálne v tento deň a Nečakajte. Dokonalá Láska Vyháňa všetok strach. Buďte v Pokoji So Mnou. Milujte Ma s celým vaším srdcom, dušou, mysľou a silou, pretože Ja som vás Miloval Prvý. Ste Milovaní Súcitným Otcom.

youtube.com/watch?v=rHakdgldlXw
Public domain