14:28

Abp Lenga nie mogłem milczeć patrząc na to, co się dzieje w Kościele!

Abp Lenga nie mogłem milczeć patrząc na to, co się dzieje w Kościele!
„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

Tekst traktuje m.in.

o zaniku praktyki dobrej spowiedzi,

wierze w rzeczy ostateczne,

a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary.


Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnegoKatechizmowi.

Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że To …
More
„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

Tekst traktuje m.in.

o zaniku praktyki dobrej spowiedzi,

wierze w rzeczy ostateczne,

a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary.


Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnegoKatechizmowi.

Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675).


To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawościtych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10)
CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW

.
Chrystus jest dzisiaj Królem-Prześladowanym.

Jest Królem-Wygnańcem z parlamentów, z międzynarodowych konferencyj, ze stosunków dyplomatycznych.

Nic więc dziwnego, że prowadzona bez Niego polityka światowa i walka o reformy społeczne skończyła się jedna i druga walną, ogólną przegraną.

Wszakże to w tym czasie ludzkość stanęła w płomieniach wojny światowej, …
More
CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW

.
Chrystus jest dzisiaj Królem-Prześladowanym.

Jest Królem-Wygnańcem z parlamentów, z międzynarodowych konferencyj, ze stosunków dyplomatycznych.

Nic więc dziwnego, że prowadzona bez Niego polityka światowa i walka o reformy społeczne skończyła się jedna i druga walną, ogólną przegraną.

Wszakże to w tym czasie ludzkość stanęła w płomieniach wojny światowej, gdy w roku 1914 już nie było ani jednego państwa na kuli ziemskiej, w którym by podług zasad katolickich, podług ustaw Chrystusa, regulowano życie publiczne.

Kapitalizm i imperializm, wodzące na pasku szare masy, zarówno jak i socjalizm, wszystkie te kierunki w wewnętrznej swej istocie wyznawały poganizm i były urągowiskiem nauk Chrystusowych.

We wszystkich dziedzinach życia publicznego nie znano świadomie praw Chrystusowych, lub też po prostu przeciw nim powstawano, lub wreszcie Mu ich zaprzeczano.

Prasa w 95% była w liberalnych, socjalistycznych, wolnomularskich, materialistycznych rękach żydowskich. Szkolnictwo w większości państw zaledwie tolerowało katolicyzm, albo już nawet zgoła nie tolerowało, a w każdym razie ograniczało wszędzie prawa Kościoła i paraliżowało jego zbawcze wpływy, powierzając katedry liberalnym, niewierzącym nauczycielom i profesorom. W fabrykach, warsztatach, bankach i w ogóle w życiu gospodarczym już dawno nie znano ustawy Chrystusowej: "Oddaj Bogu, co jest Bożego, a człowiekowi, co jest człowieczego"