Clicks261

Buďte vždy Vďační

Buďte vždy Vďační - 19. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Buďte vždy Vďační. Milujem vás a Starám sa o vás. Niet Nikoho Mne Podobného a ani Nikdy Nebude. Buďte vždy Vďační za to, Kto Som a za to, čo Dokážem Urobiť. Som vaša Jediná Nádej na Večný Život. Som Váš Vykupiteľ. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu, S Mojou Krvou, Na Kríži, Z Lásky. Som váš Záchranca, Mesiáš, Ten, O Ktorom to všetko je.

Musíte mať vždy Vďačné Srdce voči Mne. Chváľte Ma Za to, kto Som a za to, čo Dokážem Urobiť, to čo je Nemožné, Neobyčajné, Nadrprirodzené a Bezprecedentné. Nič Mi Nie je príliš Ťažké. Som Všemocný, váš Abba Otec. Buďte Vďační, že Ma môžete Poznať a Zažívať Reálne a byť v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. V tomto svete nebude Žiaden pokoj Bezo Mňa, iba virvar. Vy môžete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Buďte vždy Vďační za Mňa.

Máte mnohé, za čo byť Vďační. Mnohí z vás máte oveľa viac než mnohí iní. Buďte vždy Vďační za všetko, čo už máte. všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Nikdy Nezlyhávam Ani Nesklamávam Mojich Milovaných. Buďte vždy Vďační. Ste Požehnaní.

Ja Som váš Dobrý Pastier. Vy Ste Moji. Poznám vás a vy Poznáte Mňa. Som váš Bezpečný Prístav. Sprevádzam a Vediem vás Osobne, na každom kroku Cesty. Buďte vždy Vďační.

youtube.com/watch?v=ZOj7ZjgCaVs
Public domain