Clicks13
tr.news

İspanyol Masonlar: Francis Masonik İlkeleri Kucaklıyor

İspanya Büyük Locası'nın MailChi.mp üzerinden yazdığına göre, Fratelli Tutti'de Francis, Masonluğun büyük ilkesi olan "Evrensel Kardeşliği" benimsiyor.

İspanya İç Savaşı (1936-1939) sırasında, İspanya'nın en büyük mason cemaati İspanya Büyük Locası, Kilise'nin kanlı zulmüne katıldı.

Loca, masonluğun temelinin, insanların belirli inançlarının, ideolojilerinin, kültürlerinin veya milliyetlerinin ötesinde birbirlerini "kardeş" olarak adlandırdıkları "evrensel bir kardeşlik" inşası olduğunu açıklıyor.

Bu "kardeşlik rüyasının", Katolik Kilisesi örneğinde olduğu gibi 19. yüzyılda "Masonluğun hoşgörüsünü" kınayan sert metinlerin yayınlandığı "dini köktencilik" ile çatıştığını da ekliyor. Masonik "hoşgörünün" geçmişteki ana özelliği Kilise'ye duydukları nefrettir ve bugün de durum bundan ibarettir.

Şimdi ise Masonlar, Francis Kilisesi değişirken kendilerinin aynı kaldıklarını vurguluyor, "Papa Francis'in son genelgesi, mevcut Katolik Kilisesi'nin eski konumlarından ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor."

Resim: Vatican Media, #newsWjoqbvnceb