Bos016
V.R.S.
"Tyrani nie mogą długo utrzymać się przy władzy, nie może bowiem długo trwać to, co sprzeciwia się życzeniom wielu"
(św. Tomasz z Akwinu)
it.dominikanie.pl/…elnia-teksty-tomasza/o-wladzy/
jac505
Zatruli nasz Kościół paraliżującym jadem, który odbiera ludziom wolę walki o wiarę, o prawdę, siłę działania, trzeźwo myślący umysł, odbiera czujność, aby ludzie nie dostrzegali zła, w którym żyją, nie dostrzegali tego nadchodzącego gigantycznego zła i aby nic nie robili, tylko sobie grzecznie, posłusznie żyli jak władza im pozwala. Panie Jezu przyjdź !
Zelotes
Amantadyna mogła zakończyć to całe lodobójstwo już na wiosnę. Wszystkie rządy działają przeciw ludzkości niszcząc gospodarki swoich państw i dążąc do wprowadzenia NWO. Rządzący czują się bezkarni, sa bezwzględni i celowo wprowadzają chaos i dezinformację. Ludzkość musi pozbyć się swojego leku i powstać! Jesteśmy dziećmi Tego, który Jest. On zwyciężył już świat.
TomUrb
Cytat z tego wywiadu: "bucior rozgniatający ludzką twarz bez końca"...
Kiedy z nadejściem tzw. drugiej fali zdjąłem zrzuciłem kaganiec i zobaczyłem się w lustrze, to stwierdziłem na własnej twarzy taki odcisk buta.
Weronika....S
No dobrze, ty stwierdziłeś ,,odcisk buta,, to oczywiście metafora, ale zdjąwszy maskę, niedługo zniknął. Ja jednak zauważyłam, jak znane mi kobiety, noszące maski w ciągu tego roku bardzo postarzały się i zbrzydły. Wydaje mi się, że gdy kobieta nie zwraca uwagi na tego rodzaju defekty, przestaje czuć się kobietą.
piotr2019
Bog daje znaki... Czy potrafisz je odczytywac "
Czy jestes gotowy na przyjscie Syna Czlowieczego "
Czy zachowasz wiare w Boga do swego ostatniego tchnienia ?
ktoz jak Bog1
ja zas podam cd. Ewangelii wg sw. Mateusza:
"Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie.
Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy …More
ja zas podam cd. Ewangelii wg sw. Mateusza:
"Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie.
Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec.
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;
I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie".
JezusMaryja1
z Ewangelii wg sw. Mateusza:
Slowa Pana naszego Jezusa Chrystusa:

"A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie
na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.
Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
Kto będzie na dachu, niech …More
z Ewangelii wg sw. Mateusza:
Slowa Pana naszego Jezusa Chrystusa:

"A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie
na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.
Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty.
A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.
A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie.
Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
Oto wam przepowiedziałem".
Piotr2000
To, co Bog, nasz Pan i Ojciec zapowiedzial - to sie stanie...
z Ewangelii wg sw. Mateusza:
Jezus:

Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.
Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.
Powstanie bowiem naród przec…More
To, co Bog, nasz Pan i Ojciec zapowiedzial - to sie stanie...
z Ewangelii wg sw. Mateusza:
Jezus:

Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.
Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.
Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.
Lecz to wszystko jest początkiem boleści.
Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą.
A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony".