Clicks19
lt.news

Pranciškus tiki: liturgija yra „beprasmė“ be subjektyvaus supratimo

„Jei mes nesuvoksime, kad tikėjimas yra Dievo dovana, net ir maldos, kurias Bažnyčia iškelia Dievui, yra beprasmės“, – gegužės 21 dienos pranešime Popiežiškųjų misijų draugijoms rašo Pranciškus.

Šis pareiškimas yra painiojasi tarp asmeninės maldos ir viešos Bažnyčios liturgijos. Laimei, liturgija nepriklauso nuo silpno žmogaus supratimo ir nuo to, kaip suprantame, „kad tikėjimas yra Dievo dovana“.

Liturgija yra dalyvavimas Kristaus maldoje, skirtoje Tėvui (KBK 1071, 1073). Todėl supratimas, kad „tikėjimas yra Dievo dovana“, visada yra liturgijos dalis.

Apskritai, ištęstas 6600 žodžių tekstas kenčia nuo sentimentalumo, reikalaudamas per daug iš menkų pojūčių, tokių kaip „džiaugsmas“ (17x), širdis (11x), trauka / potraukis (9x), aistra (5x), malonumas (2x), sentimentalus Šventosios Dvasios supratimas (35x), moralizmas (dėkingumas: 11x; kuklumas / nuolankumas: 6x), kuriais Pranciškus polemiškai prieštarauja tiesai ir protui.

Pranciškaus mantros neišvengiamos: „žmonės“ (26x), „vargštai“ (10x), „realus“ / „realybė“ (10x), kaip priešpiera „abstraktus“ / „abstrakcija“ (5x), „savianalizė“ ( 6x), „elitinis“ / „elitizmas“ (5x), „siurprizas“ (3x), „proselitizmas“ (2x), „griežtas“ / „griežtumas“ (2x), „periferija“ (1x), „kūrybiškumas“ (1x).

#newsJdeiepufmg