Clicks1.6K

Giáo hoàng tát người phụ nữ

Tesa
Tối nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm giường cũi trên Quảng trường Thánh Peter. Một người phụ nữ giữ anh lại. Anh tát tay cô nhiều lần.