Clicks285
Ako Duch Svätý rozpráva - 21. októbra 2011 Mnohí veriaci majú úplne pomýlenú predstavu o Svätom Duchu Božom. Drahí priatelia, ak prijmete Ježiša za vášho Pána a Majstra, potom vás On prijíma ako …More
Ako Duch Svätý rozpráva - 21. októbra 2011

Mnohí veriaci majú úplne pomýlenú predstavu o Svätom Duchu Božom.

Drahí priatelia, ak prijmete Ježiša za vášho Pána a Majstra, potom vás On prijíma ako dieťa a starostí sa o vás. Žiarli na vás, stará sa o vás. Bude na vás dohliadať a urobí všetko, aby vás dostal späť na trať, ak pochybíte, ale ak sa nakoniec zostanete túlať, potom SKONČÍTE V PEKLE S TÝMI, KTORÍ SÚ NEPOSLUŠNÍ.

Mnohí ľudia si myslia, že Duch Svätý je len pocit, malý hlások vnútri. Ó áno, On k nám rozpráva v našich srdciach, ale ak odmietame NASLÚCHAŤ, potom používa aj iné spôsoby, aby si získal našu pozornosť, bude k nám rozprávať cez chorobu, cez okolnosti, zničí prácu našich rúk. Urobí mnoho vecí, nenechá nás len tak ísť. Dá nám porozumieť, že sa o nás STARÁ a že od nás chce, aby sme Ho POSLÚCHALI. Ak zotrvávame v našej neposlušnosti, môže nás odovzdať diablovi pre zničenie nášho tela.

Boha nezaujíma naše telo, priatelia. Nestará sa o pozemské statky, stará sa o vašu dušu. Chce s vami zdieľať Jeho svätosť, chce aby ste šli do neba. Chce aby ste rozumeli, že On vyžaduje úplnú SVÄTOSŤ a úplnú POSLUŠNOSŤ, ale ak zotrvávame v našej neposlušnosti, potom sa Duch Boží nebude namáhať s človekom naveky. Príde sem deň, keď sa strieborná niť pretrhne, keď ZOMRIETE. Musíme využívať každú príležitosť, ktorú nám Boh dáva. Musíme sa kajať a NASLÚCHAŤ Svätému Duchovi.

Svätý Duch nie je len jemný hlas, priateľu. Duch Boží žiarlivo dohliada na nás a urobí čokoľvek, aby nás priviedol k poslušnosti, lebo mu na nás záleží.

Poznáš hlas Svätého Ducha? Rozpoznávaš, že práve teraz k tebe rozpráva? Dokážeš vidieť, čo nesprávne sa deje v tvojom živote a prečo? Lebo Boh k tebe rozpráva, lebo Mu na tebe záleží.

On Karhá a TRESTÁ každé dieťa, ktoré prijíma. Ak ťa netrestá, potom možno ťa prenechal tvojim vlastným snahám, pretože nechceš poslúchať.

Bohu na tebe záleží, priateľu, záleží i tebe na Ňom? Začni naslúchať, skôr ako na to bude príliš neskoro!

Nech ťa Ježiš žehná.

Zjavenie 3:19, Zidom 12:4-11, Dt 8:5, Príslovia 3:12

youtube.com/watch?v=WYGnqI4lH2k
Public domain