Stylita
4476
Stylita
Dnes mají svátek sv. Kryšpín a Krispinián
Historické prameny se zmiňují od dvou mučednících, kteří zemřeli roku 285 v galském městě Augusta Suessionum (dnešní Soissons). Jmenovali se Crispinus a Crispinianus, pocházeli z Říma a povoláním byli ševci. Kromě toho, že vykonávali své řemeslo, se také věnovali podpoře chudých a potřebných a hlásání křesťanství. To se znelíbilo Maximianovi, spoluvladaři…More
Dnes mají svátek sv. Kryšpín a Krispinián
Historické prameny se zmiňují od dvou mučednících, kteří zemřeli roku 285 v galském městě Augusta Suessionum (dnešní Soissons). Jmenovali se Crispinus a Crispinianus, pocházeli z Říma a povoláním byli ševci. Kromě toho, že vykonávali své řemeslo, se také věnovali podpoře chudých a potřebných a hlásání křesťanství. To se znelíbilo Maximianovi, spoluvladaři císaře Diocletiana.
Crispinus a Crispinianus byli nuceni k zapření víry. Lichotky, hrozby, mučení – nezabíralo nic. Jako „zatvrzelí křesťané“ byli popraveni. Po skončení pronásledování byla jejich těla pohřbena, nad hrobem později vznikla bazilika. Část ostatků byla převezena do Říma a uložena v bazilice sv. Jana a Pavla na Caeliu.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=10_25
obr. Berner Nelkenmeister, cca 1510
Bratia a sestry
ĎAKUJEM
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.
Rim 8,12-17

Žalm:
Náš Bůh je Bohem spásy.

Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují,
ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním.
Spravedliví se však radují, jásají před Bohem
a veselí se v radosti.

Otec sirotků, ochránce vdov
je Bůh ve svém svatém příbytku.
Bůh zjednává opuštěným domov,
vězně vyvádí k šťastnému životu.

Ať je Pán žehnán každý den,
nosí naše břemena, Bůh, naše spása.
Náš Bůh je Bohem spásy,
Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.
Zl 68

Evangelium:
Lk 13,10-17
Martina Bohumila Lutherová
Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují,
ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním.
Spravedliví se však radují, jásají před Bohem

a veselí se v radosti
.

Kdo zná radost z Hospodina a z Jeho svatých? 😇