Clicks1.7K
Orędzia
2

29 grudnia 2020 r Trevignano Romano Świat jest w niebezpieczeństwie Watykan będzie bardzo wstrząśnięty, wielu prałatów poczuje ciemność w swoich sercach.

Maria: Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie.
Dzieci, spójrzcie na świat, to jest wskazane. Prosiłam was i nadal was proszę, abyście odmawiali Różaniec Święty i zawierzyli się Bogu, waszemu jedynemu zbawieniu. Idziesz ścieżką pełną niebezpieczeństw, a jednak nie wierzysz. Otwórzcie swoje serca, bądźcie zjednoczeni i bądźcie rodziną, abyście mogli sobie nawzajem pomagać.

Wkrótce będzie wiele rzeczy, które zobaczycie, ujrzycie też koniec tej walki i razem z Jezusem odniesiecie zwycięstwo, nie lękajcie się. Iluż wierzy, że to wszystko szybko minie! Dałeś się kształtować tym, co mówią potężni, elita świata, nie rozumiejąc, co się dzieje. Uważaj, to, co ci powiedzą, nie zawsze jest dla twojego dobra.

Módlcie się za Włochy i za świat, który jest tak bardzo w niebezpieczeństwie. Watykan będzie bardzo wstrząśnięty, wielu prałatów poczuje ciemność w swoich sercach. Powierzam sobie wasze modlitwy, drogie dzieci, aby to, co nadejdzie, zostało złagodzone. Teraz zostawiam was z Moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.