Clicks16
vi.news

Dịch bệnh ở Đức đang lan rộng

Một hiệp hội đồng tính có tên ACGIL ở Catalonia, Tây Ban Nha, được thành lập cách đây 30 năm, để những người đồng tính liên hệ với những linh mục có thể "ban phước" cho họ, trong sự nổi loạn công khai chống lại Chúa, Kinh thánh và Giáo hội.

Diễn giả của ACGIL, Jordi Valls nói với Efe.com (ngày 1 tháng 7) rằng họ làm việc với năm hoặc sáu linh mục “đáng tin cậy”. Tuy nhiên, chỉ có “vài cặp đôi mỗi năm” quan tâm đến việc này.

Các nghi lễ phạm thượng được thực hiện "trong sự riêng tư tuyệt đối" trong một ngôi nhà hoặc trong một nhà thờ. Vì lý do tiền bạc, không ai trong số những người mạo ban phước này muốn công khai nói về việc họ thấy ghê tởm như nào - "để không bị mất kế sinh nhai."

Theo Tổng giáo phận Barcelona, chưa từng có linh mục nào bị kỷ luật vì tội "ban phước" cho người đồng tính.

Hình ảnh: © josephsciambra.com, #newsPaswpvprfq