3
4
1
2
Clicks490
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
Marieta Ria
Tak sú pripravení... sčítanie prebehlo, teraz do októbra robia vybraté domácnosti, čo vlastníš, čo chováš, čo pestuješ... potrebujú mať prehľad, čo im môžeš poskytnúť, čo budú "potrebovať" v krízovej situácii, či dokonca vo vojnovom stave!