Stano Kobella
4392
dyk
Ako opozerané zo Slovenska :)
Iz 3,4:
4 Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi. 5 Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného.
Stano Kobella
hm, čo je na tom smiešne?
dyk
Že sa to u nás naplnilo.
Pavol IV
dyk Daleko desivejsie vsak bude, ak sa zacnu plnit prve verse tohto proroctva : 1 Hľa, Pán, Hospodin zástupov, odníma Jeruzalemu a Judsku všetku oporu a podporu, všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody, 2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, 3 veliteľa päťdesiatich i hodnostára, poradcu, zručného umelca a znalca v zaklínaní. Iz 3,1-3.