Victory
1.6K

BKP: Jak odpověděl arcib. Graubner signatářům petice proti jeho propagaci mRNA vakcinace?

Časopis Te Deum vyzval arcib. Graubnera veřejným dopisem, už téměř s tisíci podpisy, aby přehodnotil svou výzvu k masovému očkování nebezpečnou mRNA vakcínou. Mezi signatáři je katolická inteligence, lékaři, právníci, učitelé i prostí katolíci.

Arcibiskup C. M. Viganò se vyjádřil, že i když je proti covidové aféře použita logická argumentace, je přesto neadekvátní a irelevantní, pokud se nerespektuje hlavní věc, a to že zde jde o organizovaný globalistický převrat, který se týká celé planety. Bergoglio je na straně těch, kteří tento převrat uskutečňují. Přinutil Vatikán k povinné vakcinaci a tím dal zhoubný precedens všem státům. K prosazování této satanské ideologie, která je těžkým zločinem proti Bohu i proti lidstvu, zneužívá církevní strukturu, především biskupské konference. Je třeba si znovu uvědomit, že Bergoglio je neplatným papežem. Nemůže být zákonnou hlavou církve ten, kdo popírá základní pilíře věrouky a morálky! Bergoglio ruší neměnná Boží přikázání, intronizoval démona Pačamamu a neústupně prosazuje legalizaci homosexualismu. Tento nezákonný papež tvrdě prosazuje experimentální, fatálně nebezpečnou mRNA vakcinaci a záměrně ignoruje varovný hlas skutečných, nepodplatitelných odborníků, protože překážejí v naplnění globalistických a redukčních plánů, do kterých je Bergoglio aktivně zapojen.

Arcibiskup Graubner ve své odpovědi z 6. 12. 2021 stojí na pozici pseudopapeže, mainstreamových médií, prodejných politiků a zkorumpovaných lékařů. Nejen v Česku, ale i na celém světě vystupují odborníci v medicíně, kteří od kořene odmaskovali covidovou aféru. Naproti tomu mainstreamová média spolu s pseudopapežem a také spolu s Graubnerem a podobnými církevními Jidáši zpívají ohranou písničku o mrazácích plných mrtvol, přeplněných nemocnicích, a hlavně že prý z ohledu na druhé, jako tzv. projev lásky, je prý třeba se vakcinovat! To není jen absurdum, ale i stupidnost.

Připomínáme jen prohlášení 12 700 odborníků v medicíně, jejichž představitelé se zúčastnili Summitu v Římě. Rovněž čeští odborníci a lékaři se sjednocují v paralelní lékařské komoře a v měsíci listopadu a prosinci konali nedělní manifestace proti covidové aféře, při nichž položili před ministerstvem zdravotnictví transparenty s nápisem: „Lžete!“ Navíc v Česku podepsalo protest proti této covidové aféře 40 000 lékařů. To všechno však Graubner nevidí ani vidět nechce. Pravda ho vůbec nezajímá. On má jiný úkol: prosadit masovou vakcinaci po vzoru lžipapeže Bergoglia, a tím i satanizaci církve a lidstva.

Citace Graubnera: „Ptáte se, zda jsem ve své prosbě zvážil oficiální dokumenty církve. Ano, vycházel jsem z prohlášení ČBK ze dne 22. 12. 2020.“

Komentář: Graubner se kromě zkompromitované ČBK odvolává i na Kongregaci pro nauku víry. Je ale třeba vědět, že i tato kongregace musí sloužit té linii, kterou prosazuje nezákonný papež. Když se kard. Müller jako prefekt Kongregace pro nauku víry nechtěl podřídit zločinnému požadavku Bergoglia, tehdy v souvislosti s obranou homosexuality, byl okamžitě vyhozen. Takže odvolávat se na autoritu Vatikánu, který slouží arciheretiku Bergogliovi, je v současné době neadekvátní.

Citace Graubnera: „Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví.“

Komentář: To je pravda, a právě proto se člověk nemůže stát součástí nebezpečného experimentu s vakcínou, za kterou si nikdo nechce vzít zodpovědnost. Jenže Graubner tento argument péče o zdraví používá k prosazení experimentální vakcíny! To je paradox.

Citace Graubnera: „Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.“

Komentář: Aby mohla být vakcína proti infekční nemoci účinná, jak se vyjádřil ruský odborník, profesor A. Reďko, onemocnění musí být stabilního charakteru jako např. obrna, nemůže to být virus, který mutuje, navíc tak rychle, že vakcína nikdy nepředběhne jeho mutaci. Takže současná vakcína, která je proti viru, který tu už nemáme, je totální nesmysl, a to také dokazuje, že tato tzv. vakcína má úplně jiný cíl. Jejím cílem není zdraví, ale naopak. Imunitní systém vakcinovaných je v troskách a celá vakcinační kampaň slouží k redukci lidstva. To dobře ví i Mons. Graubner a nazývá to „společné dobro“.

Citace Graubnera: „Z Vašeho dopisu sděluji, že nerozporuji skutečná úmrtí či vážná onemocnění spojená s očkováním. U většiny vakcín i léků se vyskytují takové případy (úmrtí).“

Komentář: Toto je metoda bagatelizování závažných následků mRNA vakcinace, jako by šlo o něco běžného, a to je lež. Podle oficiálních statistik za 30 let užívání tradičních vakcín na ně zemřelo asi 6000 lidí. Kdežto za devět měsíců po mRNA vakcíně zemřelo přibližně 18 000 lidí. Takže Graubner znovu manipuluje s cílem prosadit vakcinaci, fakta nepřipouští, a když jsou mu ukázána, bojkotuje je a jde cynicky dál za zločinným cílem.

Citace Graubnera: „V současnosti vidím mnoho konkrétních zemřelých na covid, kteří nebyli očkováni, i v blízkém okolí. Vidím přeplněné nemocnice, které volají o pomoc...“

Komentář: Mons. Graubner, který hrubě zneužívá církevní autoritu, se svou manipulací dopouští horších zločinů, než mainstreamová média či prodejní lékaři a politici.

Citace Graubnera: „... nemocné jinými nemocemi s velkými bolestmi, kteří potřebují operace a jiné léčby, ale jejich léčení se odkládá, protože nemocnice nemají volnou kapacitu.“

Komentář: Zde Graubner poví určitou pravdu, ale ne s cílem nápravy. Právě spoluprací lživých církevníků, mainstreamových médií a prodejných politiků byla ve společnosti vyvolána panika a způsobila, že byly zanedbány tisíce těžkých případů. Lidé umírali na závažné nemoci srdečně-cévního systému, rakovinu... Jen v Německu, podle záznamu ministerstva vnitra, kvůli neadekvátním opatřením způsobeným panikou s covidem zemřelo 125 000 pacientů na závažná onemocnění či v důsledku odsouvání operací a nebyla jim poskytnuta potřebná léčba. Tento argument Graubner neuvádí, protože nechce.

Citace Graubnera: „... vidím i kněze ‚hrdinné‘, kteří odmítají očkování i testování, a proto nejsou vpuštěni do nemocnic a domovů, kde umírají lidé bez svátostí.“

Komentář: Graubner se ironicky vyjadřuje o kněžích, kteří mají zdravý rozum a svědomí a připisuje jim vinu, kterou nemají. Navíc, tito hrdinní kněží jsou skutečně pro věřící příkladem k následování. Mnohým skutečně pomohli k správnému rozhodnutí a ochránili je tak od těžkých následků.

Citace Graubnera: „... starce trpící tísnivou samotou a opuštěností, protože jejich neočkované dospělé děti je z vlastního rozhodnutí uzavřely do izolace. Takovým postojům křesťanů opravdu nerozumím.“

Komentář: Takovým postojům církevníka Graubnera opravdu nerozumíme. Hrubě a nespravedlivě obviňuje dospělé děti starších rodičů za to, že se nenechali zešrotovat vakcinační mašinérií. V Polsku se na místo v domově důchodců čekalo až dva roky. Dnes, jak svědčí personál, je místa dost, protože i zdraví důchodci po vakcinaci předčasně a masově umírají. Opravdu nerozumíme, proč tuto pravdu Graubner slyšet nechce.

V Anglii i Americe ředitelé pohřebních služeb hlásí, že drtivá většina zemřelých jsou vakcinovaní. Jenže Graubner tvrdí pravý opak. Podle něj je vakcína zázračným všelékem a kdo ji nepřijímá, hřeší proti svému bližnímu, neboť prý ohrožuje jeho život. Kde k takovému stupidnímu tvrzení, postavenému na irealitě, přišel?

Citace Graubnera: „Pro povinné očkování nejsem.“

Komentář: Další pokrytectví Jana Graubnera. Tak proč k němu vybízí? Totéž tvrdí i zrádní politici i maintream, ale skutečnost je taková: Kdo nepřijme nebezpečnou vakcínu, hrozí mu vyhození z práce, ale tvrdí se, že vakcína je dobrovolná. Že z lidí dělají blbečky prodejní politici, chápeme, že ale totéž z nich dělá ten, kdo chce být pokládán za zástupce Boha a za Kristova apoštola, je nepochopitelné!

Citace Graubnera: „Vaše zlehčování nemoci, na kterou umírá tolik lidí, nepřijímám.“

Komentář: Graubner přechází do útoku, jako by mu šlo o nemocné. A ve skutečnosti je to další manipulace a ignorace reality. Vytrvale sleduje svůj cíl, a to prosadit vakcínu za každou cenu. Odborníci jednoznačně tvrdí: virus není nebezpečný, obzvlášť, když se léčí hned zpočátku, ale fatálně nebezpečná je mRNA vakcína!

1) mRNA vakcína mění lidský genom. Z teologického pohledu je to vzpoura proti Bohu Stvořiteli. Změna genomu vede až k vyhlazení lidského rodu! To je masový zločin! To ale arcibiskup Graubner neví anebo to vědět nechce.

2) mRNA vakcína má svůj biologický základ ve tkáni zaživa vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Přijetí této mRNA vakcíny je z duchovního hlediska podstoupením satanského antikřtu.

3) mRNA vakcína obsahuje nanočástice a patří už do procesu postupné čipizace lidstva. Jejím výsledkem mají být bioroboti zbaveni svobodné vůle a tím i možnosti pokání. Bible varuje před čipizací trestem ohnivého jezera.

4) mRNA vakcína patří do programu redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu. Špičkoví odborníci, jako americký lékař Zelenko, se vyjádřili, že je biologickou zbraní. Gates, největší propagátor vakcín, otevřeně řekl: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci (v prvních etapách) o 10-15%.“

Citace Graubnera: „Vaše tvrzení, že nemoc je léčitelná i běžně dostupnými léky, považuji za nehorázné obvinění spousty poctivých lékařů, jejichž pacienti na covid zemřeli.“

Komentář: Tímto nehorázným výrokem Graubner zaútočil na téměř tisíc signatářů petice a záměrně se dopustil zkratu, když je obvinil, jako by se proviňovali proti poctivým lékařům. To je hrubý podvod.

Ve skutečnosti nehorázná je tato psychologická manipulace Graubnera. Řídí se heslem „nejlepší obrana je útok“ a odvádí pozornost od podstaty problému. Emotivně navozuje, jako by se zastával skutečných poctivých lékařů, a přitom sleduje pořád jedno a to samé – prosadit vakcinaci pomocí lži, demagogie, teroru a zneužitím autority. Tím Mons. Graubner ukázal pravdivou tvář církevního Jidáše a odhalil svůj podíl na zločinu genocidy lidstva.

Citace Graubnera: „Někteří se považují za lepší křesťany, dokonce za lepší než sám papež.“

Komentář: Co se týče odvolávání se na autoritu současného lžipapeže Bergoglia, tak je třeba v první řadě vědět, že pro své hereze a modlářství a za prosazování nemorálnosti a zločinů, sám sebe několikanásobně vyloučil z církve. Bergoglio už v Kristově církvi není a pro své hereze už není ani křesťanem. Každý křesťan, který se těchto zločinů nedopouští a nesouhlasí s nimi, je skutečně před Bohem lepší než arcikacíř Bergoglio. Toto ale Graubner nepřiznává, protože má stejného ducha apostaze jako nezákonný papež Bergoglio.

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8