Clicks659

1.část Manifestace za ochranu rodiny Praha 6. 7. 2020

Hledáte Pravdu.?
Theodorá-Máriá
Blahoslavení (svatí) mají právo na trůn (i český) i dnes
Nedej Bože sluchu pomatencům, toužícím po
návratu monachrie.