Clicks82
nl.news

Chicagoparochie wordt opnieuw normaal

Voor het advents- en kerstseizoen viert de Stanislaus Kostkaparochie in Chicago, USA, de heilige mis ad orientem, d. w. z. met de priester naar het tabernakel gericht.

Vader Anthony Bus, de pastoor, legt op sociale media uit dat "de Heilige Mysterieën geofferd zullen worden zoals ze bijna tweeduizend jaar geofferd werden."

"Wij zullen de oude vorm van het Heilig Offer, de priester en het volk samen, met hun ogen naar het Oosten gericht, van waaruit de Heer aan het einde der tijden zal komen."

Afbeelding: Stanislaus Kostka, Chicago © David Wilson, CC BY, #newsSsyxeodwin