Clicks56
vi.news

Hồng y Tweets: "Làm một người phụ nữ rất khó khăn"

"Làm phụ nữ là một việc cực kỳ khó khăn vì nó chủ yếu bao gồm việc đối mặt với đàn ông (Joseph Conrad)," Hồng y của Giáo triều Gianfranco Ravasi đã tweet trong Ngày Quốc tế Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa (ngày 8 tháng 3).

Đặt các giới tính đối lập với nhau là nguyên tắc cơ bản của nữ quyền. Vào ngày 19 tháng 2, Ravasi đã tweet một tuyên bố gây tranh cãi khác:

"Để đưa sự thật lên trước một con người là bản chất của sự báng bổ (Simone Weil)." Nhưng làm thế nào một con người có thể được tiếp cận nếu không phải với sự thật?

Hình ảnh: Gianfranco Ravasi, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsYxgtmbiwnl